Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Головна редакторка наукового рецензованого онлайн журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”. Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій” (НГО). Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України (Київ) в 2003 році за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію “Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу” (Київ: Критика). Академічна директорка проекту ReSET/HESP “Гендер, сексуальність і влада” (2011-2014).. Стипендіатка дослідницьких програм в США (Harvard University, 2012; University of South Florida, 2007-2008), Канаді (University of Alberta, 2008-2009), Угорщині (Central European University, 2010, 2012), Болгарії (Center for Advanced Studies Sofia, 2017), а також стипендіатка Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2012). Викладає авторські навчальні курси з феміністичної теорії, конструкціоністських теорій сексуальності та гендеру. Наукові інтереси: антропологія та історія сексуальності, сексуальність і націоналізм, історія (генеалогія) знань, етнологія; констуркціоністські епістемології, феміністична, ґендерна та квір-теорія, пост-/деколоніальна критика, сучасні феміністичні та ЛҐБТ рухи в Україні. e-mail: mayerchykmaria@gmail.com Список публікацій Марії Маєрчик