Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Данило Судин

Данило Судин

Данило Судин (1985) – соціолог, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України; доцент кафедри соціології Українського католицького університету. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук у 2011 р. Зараз займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціальні функції національних міфів».

Наукові інтереси: національна ідентичність, історична пам’ять, національні міфи, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології. 

Список публікацій Данила Судина

Cтатті автора:

Сторінки автора: