Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович (1990), соціолог, молодша наукова співробітниця Відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України; аспірантка в Інституті соціології, Національна академія наук України. Працює дослідником-аналітиком у проектах: перша українська міграційна платформа та «Транснаціональна міграція в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів».

Наукові інтереси: справедливість та несправедливість, глобальна справедливість, процеси міграції та глобалізації.

Список публікацій Ганни Заремби-Косович