Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ігор Марков

Ігор Марков

Ігор Марков (1963), кандидат історичних наук, докторант Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - національний координатор від України у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People). Над цим проектом працював Консорціум університетів і дослідних центрів з 12 країн Європи та Азії, за підтримки 7-ї Рамкової Програми ЄС. Член Міжнародної Редакційної Ради журналу "Migration and Development" (Видавництво "Routledge", Лондон) Координував проведення комплексного дослідження процесів української трудової міграції у 7-ми країнах ЄС та Російській Федерації, підтриманого Фундацією «Реновабіс», комплексного соціологічного дослідження «Процеси української трудової міграції в Росії: соціальні та гендерні аспекти» в 2010-2011 рр., за підтримки німецького фонду «Хайматгартен»; міжнародного дослідження «Опрацювання концепції політики циркулюючої міграції українців до ЄС у взаємодії експертних середовищ та аналітичних центрів України та ЄС»  за підтримки Міжнародного Фонду«Відродження». Наукові інтереси: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції. e-mail: igor.markow@gmail.com Список публікацій Ігоря Маркова

Оксана Годованська

Оксана Годованська

Оксана Годованська (1977) - історик та антрополог, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові. Захистила дисертацію в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України і здобула вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "етнологія" у 2006 р. Книга О. Годованської "Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії" вийшла друком у Львові у 2011 р. З 2013 р. Оксана Годованська є членкою Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя вчителів у селах Галичини у другій половині ХХ ст. Наукові інтереси: міграційні потоки в Україні і за її межами, історія та сучасне формування українських діаспорних громад, історія повсякдення.  e-mail: hodovanska@gmail.com Список публікацій Оксани Годованської

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк – в/о завідувача відділу, докторка соціологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Живе і працює у Львові. У 2000 р. захистила дисертацію «Народна культура в житті сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук в Інституті соціології НАН України. У 2015 р. захистила дисертацію «Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст» на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має вчене звання доцента (2005). Опублікувала понад 50 науковий праць в Україні та за кордоном, серед яких – монографія «Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців» (2012). Наукову та викладацьку діяльність поєднує з роботою в недержавних аналітичних центрах. Методолог та співавторка низки дослідницьких проектів, які реалізовувались громадськими організаціями у співпраці з вищими навчальними закладами та академічними інституціями  в Україні та за кордоном, серед яких «Оцінка та визначення потреб та можливостей діяльності МБФ «Карітас України» в міграційній сфері» (за підтримки фонду Renovabis); «BrainNet-working Project» (за підтримки Єврокомісії); «Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах трудової міграції» (за підтримки фонду Renovabis); «Експертна оцінка ініціатив Карітасу України у сфері протидії торгівлі людьми» (за підтримки «Карітас Швейцарії») та ін. Член Соціологічної асоціації України. Наукові інтереси: розвиток та доброчинна діяльність суспільно-релігійних організацій в Україні і світі, методологія аналізу нечислових даних. e-mail: is.oksan@gmail.com

Оксана Кісь

Оксана Кісь

Оксана Кісь (1970) - історикиня і антропологиня, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Докторську дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2018). Живе і працює у Львові. Авторка монографій "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." (Львів, 2008; 2012) та Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017) . Наукова редакторка збірника "Українські жінки в горнилі модернізації" (Харків: КСД, 2017) , співредакторка збірників "Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015) та "Гендерний підхід: історіч, культура, суспільство" (Львів, 2003) . З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. Вона також є головною редакторкою сайту "Україна Модерна" і членкою редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя жінок у надзвичайних історичних обставинах у радянській Україні в середині ХХ ст. Наукові інтереси: жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія та ґендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. e-mail: oksanakis55@gmail.com Список публікацій Оксани Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь (1949) — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник. Наукові інтереси: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу. Список публікацій Романа Кіся

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Головна редакторка наукового рецензованого онлайн журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”. Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій” (НГО). Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України (Київ) в 2003 році за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію “Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу” (Київ: Критика). Академічна директорка проекту ReSET/HESP “Гендер, сексуальність і влада” (2011-2014).. Стипендіатка дослідницьких програм в США (Harvard University, 2012; University of South Florida, 2007-2008), Канаді (University of Alberta, 2008-2009), Угорщині (Central European University, 2010, 2012), Болгарії (Center for Advanced Studies Sofia, 2017), а також стипендіатка Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2012). Викладає авторські навчальні курси з феміністичної теорії, конструкціоністських теорій сексуальності та гендеру. Наукові інтереси: антропологія та історія сексуальності, сексуальність і націоналізм, історія (генеалогія) знань, етнологія; констуркціоністські епістемології, феміністична, ґендерна та квір-теорія, пост-/деколоніальна критика, сучасні феміністичні та ЛҐБТ рухи в Україні. e-mail: mayerchykmaria@gmail.com Список публікацій Марії Маєрчик

Данило Судин

Данило Судин

Данило Судин (1985) – соціолог, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України; доцент кафедри соціології Українського католицького університету. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук у 2011 р. Зараз займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальні функції національних міфів». Наукові інтереси: національна ідентичність, історична пам'ять, національні міфи, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.  e-mail: dansudyn@gmail.com Список публікацій Данила Судина

Петро Чорній

Петро Чорній

Петро Чорній (1985) - Історик, соціальний антрополог, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - дослідник у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People). Над цим проектом працював Консорціум університетів і дослідних центрів з 12 країн Європи та Азії, за підтримки 7-ї Рамкової Програми ЄС. Дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2011). Випускник історичного факультету Львівського університету (2007). Стажувався у Варшавському (2011, 2009) та Жешівському (2008) університетах. Учасник освітньої програми “Study Tours to Poland” (Варшава, Польща, 2007). Нагороджений відзнакою V Конкурсу імені Єжи Ґедройця за кандидатську дисертацію “Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр): демографічні та етнокультурні процеси”. Наукові інтереси: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, міжетнічні відносини та соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності. e-mail: p.chorniy@gmail.com Список публікацій Петра Чорнія

Світлана Одинець

Світлана Одинець

Світлана Одинець - соціальна антропологиня, дослідниця міграцій, журналістка, есеїстка, молодша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, кандидатка історичних наук. Наукові інтереси: жіноча міграція, антропологія мобільності, транснаціоналізм, міграція і пам’ять, фемінізм, робочі ринки. e-mail: svitlana.odynets@gmail.com Список публікацій Світлани Одинець

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович (1990), кандидатка соціологічних наук, молодша наукова співробітниця Інституту народознавства Національної академії наук України. Працює дослідником-аналітиком у проектах: перша українська міграційна платформа та «Транснаціональна міграція в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів». Наукові інтереси: справедливість та несправедливість, глобальна справедливість, процеси міграції та глобалізації. e-mail: ganna.zaremba@gmail.com. Список публікацій Ганни Заремби-Косович

Олена Луців

Олена Луців

Олена Луців (1993) - лаборантка відділу, магістр соціології, аспірантка Інституту народознавства НАН України. Навчалась за спеціальністю “соціологія” у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де успішно закінчила магістратуру у 2015 р.  Нагороджена дипломом другого ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціологічних наук, що відбувся у Харкові (2015). Наукові інтереси: релігійність, конфесійна приналежність, молодь в історії УГКЦ. e-mail: olenka.lutsiv@gmail.com