Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ігор Марков

Ігор Марков

Ігор Марков (1963), Завідувач Відділу , кандидат історичних наук

Національний координатор від України у міжнародному дослідницькому проекті «Транснаціональної міграції в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей» (EURA-NET) (проведення теоретичного аналізу та емпіричних досліджень в одинадцяти країнах євро-азіатського транснаціонального простору з метою зрозуміти поточні характеристики та політичні впливи тимчасової транснаціональної міграції та мобільності. Проект реалізується Консорціумом у складі Університетів і Дослідних Центрів з 12 країн Європи і Азії, і підтримується 7-ю Рамковою Програмою ЄС на період з 2014-2017 рр.). Член Міжнародної Редакційної Ради журналу "Migration and Development" (Видавництво "Routledge", Лондон)

Координував проведення комплексного дослідження процесів української трудової міграції у 7-ми країнах ЄС та Російській Федерації, підтриманого Фундацією «Реновабіс», комплексного соціологічного дослідження «Процеси української трудової міграції в Росії: соціальні та гендерні аспекти» в 2010-2011 рр., за підтримки німецького фонду «Хайматгартен»; міжнародного дослідження «Опрацювання концепції політики циркулюючої міграції українців до ЄС у взаємодії експертних середовищ та аналітичних центрів України та ЄС»  за підтримки Міжнародного Фонду«Відродження».

Наукові інтереси: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції.

Список публікацій Ігоря Маркова

Оксана Годованська

Оксана Годованська

Оксана Годованська (1977) - історик та антрополог, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові. Захистила дисертацію в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України і здобула вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "етнологія" у 2006 р. Книга О. Годованської "Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії" вийшла друком у Львові у 2011 р. З 2013 р. Оксана Годованська є членкою Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя вчителів у селах Галичини у другій половині ХХ ст.

Наукові інтереси: міграційні потоки в Україні і за її межами, історія та сучасне формування українських діаспорних громад, історія повсякдення. 

Список публікацій Оксани Годованської

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк – соціолог, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові.

У 2000 р. захистила дисертацію «Народна культура в житті сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук в Інституті соціології НАН України. У 2015 р. захистила дисертацію «Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст» на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має вчене звання доцента (2005). Опублікувала понад 50 науковий праць в Україні та за кордоном, серед яких – монографія «Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців» (2012).

Наукову та викладацьку діяльність поєднує з роботою в недержавних аналітичних центрах. Методолог та співавторка низки дослідницьких проектів, які реалізовувались громадськими організаціями у співпраці з вищими навчальними закладами та академічними інституціями  в Україні та за кордоном, серед яких «Оцінка та визначення потреб та можливостей діяльності МБФ «Карітас України» в міграційній сфері» (за підтримки фонду Renovabis); «BrainNet-working Project» (за підтримки Єврокомісії); «Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах трудової міграції» (за підтримки фонду Renovabis); «Експертна оцінка ініціатив Карітасу України у сфері протидії торгівлі людьми» (за підтримки «Карітас Швейцарії») та ін. Член Соціологічної асоціації України.

Наукові інтереси: розвиток та доброчинна діяльність суспільно-релігійних організацій в Україні і світі, методологія аналізу нечислових даних.

Оксана Кісь

Оксана Кісь

Оксана Кісь (1970) - історик та антрополог, старша наукова співробітниця, докторантка Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові.

Захистила дисертацію в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України і здобула вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "етнологія" у 2002 р.  Книга О.Кісь "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." вийшла друком у Львові у 2008 р. (друге видання - у 2012 р.).

З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. Вона також є головною редакторкою сайту "Україна Модерна" і членкою редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя жінок у надзвичайних історичних обставинах у радянській Україні в середині ХХ ст.

Наукові інтереси: жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія та ґендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. 

Список публікацій Оксани Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь (1949) — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник.

Наукові інтереси: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу.

Список публікацій Романа Кіся

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Головна редакторка наукового рецензованого журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”. Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій” (НГО).

Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського НАН України (Київ) в 2003 році за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію “Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу” (Київ: Критика).

Академічна директорка проекту ReSET/HESP “Гендер, сексуальність і влада” (2011-2014).

Викладає авторські навчальні курси з феміністичної теорії, конструкціоністських теорій сексуальності та гендеру.

Наукові інтереси: антропологія та історія сексуальності, історія ідей, історія (“археологія”) знань, етнологія; феміністична, гендерна та квір-теорія, сучасні феміністичні та ЛГБТІК рухи в Україні.

Список публікацій Марії Маєрчик

Данило Судин

Данило Судин

Данило Судин (1985) – соціолог, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України; доцент кафедри соціології Українського католицького університету. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук у 2011 р. Зараз займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціальні функції національних міфів».

Наукові інтереси: національна ідентичність, історична пам'ять, національні міфи, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології. 

Список публікацій Данила Судина

Петро Чорній

Петро Чорній

Петро Чорній (1985) - Історик, антрополог, кандидат історичних наук (2011). Науковий співробітник Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Випускник історичного факультету Львівського університету (2007). Стажувався у Варшавському (2011, 2009) та Жешівському (2008) університетах.

Учасник освітньої програми “Study Tours to Poland” (Варшава, Польща, 2007).

Нагороджений відзнакою V Конкурсу імені Єжи Ґедройця за кандидатську дисертацію “Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр): демографічні та етнокультурні процеси”.

Дослідник у міжнародному проекті Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) (2014–2017)

Наукові інтереси: міжетнічні відносини та соціокультурні трансформації у Галичині в ХХ - на початку ХХІ ст., проблеми історичної пам’яті та ідентичності, міграційні студії.

Список публікацій Петра Чорнія

Світлана Одинець

Світлана Одинець

Світлана Одинець, "Ph.D" (Eтнологія) - соціальна антропологиня, молодша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України.

Eкспертка від України у міжнародному проекті проекті ITHACA (Integration, Transnational Mobility and Human, Social and Economic Capital Transfers) (2014-2015);  керівниця етапу опитування експертів у проекті Transnational Migration in Transition Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET project) (2015-2016). Головна редакторка першої міграційної наукової платформи.

Упродовж останніх років Світлана Одинець взяла участь у кількох міжнародних проектах з вивчення сучасних глобальних міграцій, є стипендисткою кількох закордонних академічних програм. 

Тема дисертації: “Динаміка життєвих траєкторій та зміна соціальних ідентичностей українок в Італії” під керівництвом докторки Оксани Кісь.

Наукові інтереси: жіноча міграція до Італії і країн ЄС загалом, транснаціональне батьківство, публічні міграційні дискурси.

Список публікацій Світлани Одинець

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович (1990), соціолог, молодша наукова співробітниця Відділу соціальної антропології Інституту народознавства Національної академії наук України; аспірантка в Інституті соціології, Національна академія наук України. Працює дослідником-аналітиком у проектах: перша українська міграційна платформа та «Транснаціональна міграція в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії.

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів».

Наукові інтереси: справедливість та несправедливість, глобальна справедливість, процеси міграції та глобалізації.

Список публікацій Ганни Заремби-Косович

Олена Луців

Олена Луців

Олена Луців (1993) - магістр соціології, аспірантка Інституту народознавства НАН України. Навчалась за спеціальністю “соціологія” у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де успішно закінчила магістратуру у 2015 р.  Нагороджена дипломом другого ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціологічних наук, що відбувся у Харкові (2015).

Наукові інтереси: релігія, релігійність, конфесійна приналежність.