Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк

Оксана Іванкова-Стецюк – в/о завідувача відділу, докторка соціологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Живе і працює у Львові. У 2000 р. захистила дисертацію «Народна культура в житті сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук в Інституті соціології НАН України. У 2015 р. захистила дисертацію «Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст» на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має вчене звання доцента (2005). Опублікувала понад 50 науковий праць в Україні та за кордоном, серед яких – монографія «Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців» (2012). Наукову та викладацьку діяльність поєднує з роботою в недержавних аналітичних центрах. Методолог та співавторка низки дослідницьких проектів, які реалізовувались громадськими організаціями у співпраці з вищими навчальними закладами та академічними інституціями  в Україні та за кордоном, серед яких «Оцінка та визначення потреб та можливостей діяльності МБФ «Карітас України» в міграційній сфері» (за підтримки фонду Renovabis); «BrainNet-working Project» (за підтримки Єврокомісії); «Церковна громада як активна форма організації життя українців в умовах трудової міграції» (за підтримки фонду Renovabis); «Експертна оцінка ініціатив Карітасу України у сфері протидії торгівлі людьми» (за підтримки «Карітас Швейцарії») та ін. Член Соціологічної асоціації України. Наукові інтереси: розвиток та доброчинна діяльність суспільно-релігійних організацій в Україні і світі, методологія аналізу нечислових даних. e-mail: is.oksan@gmail.com