The Ethnology Institute of National Academy of Sciences of Ukraine

DEPARTMENT OF SOCIAL ANTHROPOLOGY

August 9th, 2017

Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej

Baidak M. Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej. Krakowskie pismo kresowe. Rocznik 9 (2017), s. 73–89.

Leave a Reply