The Ethnology Institute of National Academy of Sciences of Ukraine

DEPARTMENT OF SOCIAL ANTHROPOLOGY

September 16th, 2014

Społeczna wizja życia codziennego kobiety Ukrainki we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku

Społeczna wizja życia codziennego kobiety Ukrainki we Lwowie na przełomie XIX i XX wieku // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Pod red. K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. Kraków, 2014. T. 9 [Życie codzienne miasta]. S. 244-254.

Leave a Reply