Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей

  • 29 Листопада, 2015

Годованська О. Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей /  За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.  // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 150 с. – С. 144-145.

Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей