Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

29 Листопада, 2015

Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей

Годованська О. Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей /  За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.  // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – 150 с. – С. 144-145.

Гендер для медій. Рецензія на Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей

Залишити відповідь