Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ігор Бойко

Ігор Бойко

Ігор Бойко (1973) – етнограф та антрополог, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті етнології й антропології РАН; у 2005 р. здобув вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «етнологія, етнографія, антропологія». Наукові інтереси: Культурна екологія, антропогеографія, етнографія гірських територій; дослідження природного й культурного ландшафту та феномену «етнографічна група». e-mail: ihor.o.bojko@gmail.com Список публікацій Ігоря Бойка