Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації

7 Жовтня, 2019

Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія / Петро Чорній. – Львів: Інститут народознавства, 2018. – 316 с.  У монографії досліджено соціокультурні трансформації, міжетнічні […]

Свобода і рух смислів.

23 Вересня, 2019

Роман Кісь. Свобода і рух смислів. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. Людська істота (індивід) завжди обмежена. Людина обмежена не лише певною соційокультиурною ситуацією всередині котрої людина існує та діє. […]

Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)

16 Вересня, 2019

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) = Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the period […]

Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення втериторіальних громадах України (аналітичні записки на полях)

20 Грудня, 2017

Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення втериторіальних громадах України (аналітичні записки на полях) / За ред. О.  Іванкової-Стецюк, Г.  Селещука; Карітас України. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»», 2017. – 64 с. […]

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні Записки на полях)

20 Грудня, 2016

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні Записки на полях)  / За ред. О.  Іванкової-Стецюк, Г.  Селещука; Карітас України. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»», […]

Видання в рамках проекту “Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина”

25 Січня, 2015

Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина. Ред.: А. Зінчук, В. Меньок. – Варшава, Товариство Панорама культур, “Патріотизм завтрашнього дня – 2014”, Варшавський музей історії Польщі, 2015 Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia. Red.: […]

Циркулярна міграція: нові підходи до старої концепції

21 Грудня, 2014

Ігор Марков, Григорій Селещук, Руслан Савчинський, Оксана Іванкова-Стецюк, Світлана Одинець. Циркулярна міграція: нові підходи до старої концепції (Матеріали дослідницького проекту «Опрацювання концепції політики циркулярної міграції українців до ЄС у взаємодії […]

Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді

10 Листопада, 2014

“Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді”: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. /  [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів.: ІН НАН України, 2014. […]

Оксана Годованська – Новітня українська діаспора. Трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії.

21 Червня, 2011

Монографія — комплексне соціально-етнологічне дослідження новітньої української діаспори, яка сформувалася на основі трудових мігрантів четвертої хвилі (кін. ХХ ст. ― поч. ХХІ ст.). Праця ознайомлює з основними шляхами формування сучасної […]

Процеси української трудової міграції в Росії: соціальний та гендерний аспекти

29 Січня, 2010

Процеси української трудової міграції в Росії: соціальний та гендерний аспекти (Матеріали комплексного соціологічного дослідження) / Дослідницька група : Ігор Марков,  Оксана Іванкова-Стецюк, Григорій Селещук, Світлана Одинець, Максим Бондаренко. – Львів […]

Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність

15 Вересня, 2009

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність : монографія. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 296 с., іл.

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції

27 Серпня, 2009

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. Ігоря Маркова. – Львів: Карітас, 2009. – 259 с. На роздоріжжі. […]

Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник).

18 Серпня, 2009

Роман Кісь. Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник). Побіч рудого метелика (збірка поезій). – Львів: Літопис, 2009. – 566 с.

Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи.

25 Липня, 2007

Роман Кісь . Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. — Львів: Літопис, 2007. – Розділ 4 “Дискурсивно-інтерпретативний вимір національної ідеї (розуміння яко передумова порозуміння й саморозуміння)” – С. 350-499 […]

Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору)

18 Березня, 2005

Роман Кісь. Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору). – Львів: Літопис, 2005. – 300 с. 

Мова, думка і культурна реальність ( від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму).

18 Травня, 2002

Роман Кісь. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). 

18 Вересня, 1998

Кісь Роман. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Перше видання. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 744 с. Роман Кісь. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на […]