Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

У пошуках приналежності. Переосмислення іншого в історичній пам’яті українських ВПО

15 Жовтня, 2020

Середа Вікторія (2020). У пошуках приналежності. Переосмислення іншого в історичній пам’яті українських ВПО, The Ideology and Politics Journal. 2(16), 2020, 83-106. Статтю присвячено аналізу механізмів мобілізації пам’яті та історичного минулого […]

Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації

7 Жовтня, 2019

Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія / Петро Чорній. – Львів: Інститут народознавства, 2018. – 316 с.  У монографії досліджено соціокультурні трансформації, міжетнічні […]

Свобода і рух смислів.

23 Вересня, 2019

Роман Кісь. Свобода і рух смислів. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. Людська істота (індивід) завжди обмежена. Людина обмежена не лише певною соційокультиурною ситуацією всередині котрої людина існує та діє. […]

Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)

16 Вересня, 2019

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) = Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the period […]

Порівняння традиційного будівництва на скотарських стоїщах верхів’я річок Тиси (гуцули) та Ревуці (словаки й ґуралі)

28 Серпня, 2019

Бойко І. Порівняння традиційного будівництва на скотарських стоїщах верхів’я річок Тиси (гуцули) та Ревуці (словаки й ґуралі) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань: Збірник доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної […]

Між колоніальністю і націоналізмом: генеалогії феміністичного активізму в Україні

19 Липня, 2019

Маєрчик М., Плахотнік О. Між колоніальністю і націоналізмом: генеалогії феміністичного активізму в Україні (Липень, 2019) // Гендер в деталях [електронний ресурс]

Вдома але без дому: служниці у родинах української інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття

25 Грудня, 2018

Черчович І. Вдома але без дому: служниці у родинах української інтелігенції Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Україна модерна. 25 грудня 2018 [Електронний ресурс]

Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та типи

15 Грудня, 2018

Кузьменко О. Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та типи // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6 (144). – С. 1439–1447.

Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках

24 Листопада, 2018

Олена Луців. Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках // Народознавчі Зошити. 2018. №4. С. 825-831.  Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках

Поширення та конструктивні особливості стогу у Карпатах (кінець XIX – середина XX ст.): культурно-екологічний аналіз

18 Листопада, 2018

Бойко І., Лозинський І. Поширення та конструктивні особливості стогу у Карпатах (кінець XIX – середина XX ст.): культурно-екологічний аналіз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: […]

Традиційне будівництво на лучних салашах в Карпатах (кінець XIX – перша половина XX ст.)

15 Вересня, 2018

Бойко І. Традиційне будівництво на лучних салашах в Карпатах (кінець XIX – перша половина XX ст.) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості: Зб. допов. Другої міжнар.-наук. […]

Римська система права як основа сучасних правових систем і державного управління

12 Червня, 2018

Римська система права як основа сучасних правових систем і державного управління // Історія державного управління [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. чл.кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського, […]

Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «ВОЛЯ» – «НЕВОЛЯ» – «ДОЛЯ».

15 Березня, 2018

Кузьменко О. Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «ВОЛЯ» – «НЕВОЛЯ» – «ДОЛЯ» // Народознавчі зошити. – 2018. – № 1 (139). – С. 125–137.

Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення втериторіальних громадах України (аналітичні записки на полях)

20 Грудня, 2017

Долаючи розломи-2: розширення просторів миротвотворення втериторіальних громадах України (аналітичні записки на полях) / За ред. О.  Іванкової-Стецюк, Г.  Селещука; Карітас України. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»», 2017. – 64 с. […]

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні Записки на полях)

20 Грудня, 2016

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні Записки на полях)  / За ред. О.  Іванкової-Стецюк, Г.  Селещука; Карітас України. – Стрий: ТОВ «Видавничий дім «Укрпол»», […]