Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)

  • 16 Вересня, 2019

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) \ Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the period of WWI and WWII): монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с., бібл., + 16 с. вкл. ISBN 978-966-02-8914-7 (обсяг 59, 15 др. а.)

У монографії проаналізовано драматичне буття української людини у ХХ столітті, уповні збагнути яке вдається через фольклорні концепти, що об’єктивізують різні життєві досвіди, практики та народні уявлення про світові війни і їхній наслідок — українські національно-визвольні змагання першої половини ХХ ст., Голодомор 1932–1933 рр. та повоєнні депортації. Уперше в українській фольклористичній науці на широкому джерельному матеріалі запропоновано новий метод дослідження історичного фольклору. Висвітлено теоретико-методологічні засади поняття «фольклорний концепт», який є інструментом для розуміння багатошарових смислів фольклорної мови, якою вербалізовано суспільно-історичні колективні знання про травми минулого.

Виділено 12 концептів (війна, молитва, смерть, ворог, мати, туга, радість, страх, дім, неволя, могила, Україна), які постають як постійні інформаційні знаки пам’яті та фігурують у прозових і пісенних текстах різних фольклорних жанрів. З їхньою допомогою відображено емоційно-образну панораму унікальної історії простих людей: їхні страждання і героїчні чини, поразки і перемоги на тлі важкої доби політичних змін та тоталітарних злочинів. Запропоновано механізм виділення концептів через структуру покажчиків, що дає можливість синтезувати універсальні знання про світові збройні конфлікти, про ворога й героя, про простори рідного краю та неволі, про символи української держави. Книга пропонує нове прочитання сучасних необрядових текстів фольклору, які функціонують упродовж ХХ — початку ХХI ст.

Для фольклористів, етнологів, культурологів, лінгвістів, соціологів, фахівців з історії України, усної історії, жіночих студій, етнофілософії, психології, усіх дослідників та шанувальників української духової культури.