Соціальна антропологія досліджує людину через повсякденні відносини в соціальному середовищі в поточному та історичному часі.

Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України є першим в країні офіційним науковим осередком.

Дослідницькими напрямами Відділу є міграції, трансформації соціокультурного простору в умовах глобалізації, повсякденні практики різних соціальних груп у специфічних культурно-історичних та соціально-економічних контекстах, міжетнічні відносини та мультикультурні процеси кінця ХІХ – початку ХХІ ст., динаміка соціальних ідентичностей в регіональній, національній і транснаціональній перспективах, розвивають концепти справедливості і праці.

Науковці Відділу опираються на теоретичні засади і використовують підходи постколоніальних студій, гендерних студій, міграційних студій, жіночої/феміністської історії, квір-теорії, усної історії, кількісних та якісних методів соціології, соціолінгвістики, теорії смислів.

Комплексна тема Відділу на 2012–2016 рр.: “Фактор етнічності в динаміці сучасних соціокультурних процесів: українці в глобалізованому світі”.

Співробітники Відділу є членами міжнародних та всеукраїнських фахових асоціацій, зокрема, Міжнародної мережі “Міграція і Розвиток” (International Network on Migration and Development), Соціологічної Асоціації УкраїниУкраїнської Асоціації Дослідників Жіночої ІсторіїУкраїнської Асоціації Усної Історії, Центру культурно-антропологічних студій, Наукового товариства ім. Шевченка, Лабораторії соціальних досліджень у Львові.

Основними науковими проектами Відділу є: