Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Процеси української трудової міграції в Росії: соціальний та гендерний аспекти

Січень 29, 2010

Процеси української трудової міграції в Росії: соціальний та гендерний аспекти (Матеріали комплексного соціологічного дослідження) / Дослідницька група : Ігор Марков,  Оксана Іванкова-Стецюк, Григорій Селещук, Світлана Одинець, Максим Бондаренко. – Львів […]

Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність

Вересень 15, 2009

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність : монографія. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 296 с., іл.

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції

Серпень 27, 2009

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. Ігоря Маркова. – Львів: Карітас, 2009. – 259 с. На роздоріжжі. […]

Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник).

Серпень 18, 2009

Роман Кісь. Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник). Побіч рудого метелика (збірка поезій). – Львів: Літопис, 2009. – 566 с.

Навчаючи спогадами: жіноча історія у освітньому процесі

Червень 6, 2009

Оксана Кісь. Навчаючи спогадами: жіноча історія у освітньому процесі. Рецензія на [Petö, Andrea and Berteke Waaldijk (eds.) Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms. Galway: Women’s […]

Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму

Травень 22, 2009

Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 3. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2009. – C. 199-212. […]

Усна історія в Україні: практика польових досліджень

Грудень 12, 2008

Оксана Кісь. Усна історія в Україні: практика польових досліджень. Рецензія на: [Грінченко Г. Г. Усна історія: методичні рекомендації з організації дослідження. — Харків, 2006. — 28 с.] // Вісник Харківського […]

Люстрація журналістів у Польщі: правовий аспект, позиція медіа та люстраційні процеси

Липень 5, 2008

Люстрація журналістів у Польщі: правовий аспект, позиція медіа та люстраційні процеси / Збірник праць науково-дослідного центру періодики: Вип. 1(16) / Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. […]

Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.)

Квітень 1, 2008

Петро Чорній. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 28–40. Петро Чорній. Соціально-економічне становище єврейської […]

Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи.

Липень 25, 2007

Роман Кісь . Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. — Львів: Літопис, 2007. – Розділ 4 “Дискурсивно-інтерпретативний вимір національної ідеї (розуміння яко передумова порозуміння й саморозуміння)” – С. 350-499 […]

Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід

Серпень 25, 2006

Оксана Кісь. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід // „Я” (Інформаційно-освітнє видання). Харків, 2006, № 4(16) – С. 11-16 Оксана Кісь. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий […]

Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади

Квітень 26, 2006

Оксана Кісь. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна Модерна. – Т. 11. 2006 – С. 7-24 Оксана Кісь. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади

Соціальне обличчя українських трудових мігрантів (за результатами масового соціологічного опитування українських заробітчан в Італії, проведеного Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи”)

Травень 19, 2005

Марков І. Соціальне обличчя українських трудових мігрантів (за результатами масового соціологічного опитування українських заробітчан в Італії, проведеного Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи”) // Українська трудова міграція у розширеній Європі”. – К., […]

Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору)

Березень 18, 2005

Роман Кісь. Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору). – Львів: Літопис, 2005. – 300 с. 

Мова, думка і культурна реальність ( від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму).

Травень 18, 2002

Роман Кісь. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). 

Вересень 18, 1998

Кісь Роман. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Перше видання. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 744 с. Роман Кісь. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на […]

З етнографії чукотського оленярства (як чукотські пастухи читають стадо)

Травень 10, 1996

Роман Кісь. З етнографії чукотського оленярства (як чукотські пастухи читають стадо) // Записки НТШ. Праці Секції етнології та фольклористики.– Львів, 1996.– Т.230. – C. 216-233 З етнографії чукотського оленярства (як […]