Соціальні функції національних міфів в контексті підтримання соціальної стабільності

  • 19 Березня, 2010

Соціальні функції національних міфів в контексті підтримання соціальної стабільності // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. – Т. ХІ. Вип. 178. Серія “Соціологія”. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С. 130–138;

Соціальні функції національних міфів в контексті підтримання соціальної стабільності