Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції

27 Серпня, 2009

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. Ігоря Маркова. – Львів: Карітас, 2009. – 259 с. На роздоріжжі. […]

Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник).

18 Серпня, 2009

Роман Кісь. Квадриґа. Невипадкові думки з Високого Верху (філософський щоденник). Побіч рудого метелика (збірка поезій). – Львів: Літопис, 2009. – 566 с.

Навчаючи спогадами: жіноча історія у освітньому процесі

6 Червня, 2009

Оксана Кісь. Навчаючи спогадами: жіноча історія у освітньому процесі. Рецензія на [Petö, Andrea and Berteke Waaldijk (eds.) Teaching with Memories: European Women’s Histories in International and Interdisciplinary Classrooms. Galway: Women’s […]

Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму

22 Травня, 2009

Теорія нації в працях теоретиків структурного функціоналізму // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. – Вип. 3. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2009. – C. 199-212. […]

Усна історія в Україні: практика польових досліджень

12 Грудня, 2008

Оксана Кісь. Усна історія в Україні: практика польових досліджень. Рецензія на: [Грінченко Г. Г. Усна історія: методичні рекомендації з організації дослідження. — Харків, 2006. — 28 с.] // Вісник Харківського […]

Люстрація журналістів у Польщі: правовий аспект, позиція медіа та люстраційні процеси

5 Липня, 2008

Люстрація журналістів у Польщі: правовий аспект, позиція медіа та люстраційні процеси / Збірник праць науково-дослідного центру періодики: Вип. 1(16) / Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. […]

Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.)

1 Квітня, 2008

Петро Чорній. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 28–40. Петро Чорній. Соціально-економічне становище єврейської […]

Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи.

25 Липня, 2007

Роман Кісь . Фінал третього Риму. Книга друга. Осторонь Азіопи. — Львів: Літопис, 2007. – Розділ 4 “Дискурсивно-інтерпретативний вимір національної ідеї (розуміння яко передумова порозуміння й саморозуміння)” – С. 350-499 […]

Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід

25 Серпня, 2006

Оксана Кісь. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід // „Я” (Інформаційно-освітнє видання). Харків, 2006, № 4(16) – С. 11-16 Оксана Кісь. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий […]

Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади

26 Квітня, 2006

Оксана Кісь. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна Модерна. – Т. 11. 2006 – С. 7-24 Оксана Кісь. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади

Соціальне обличчя українських трудових мігрантів (за результатами масового соціологічного опитування українських заробітчан в Італії, проведеного Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи”)

19 Травня, 2005

Марков І. Соціальне обличчя українських трудових мігрантів (за результатами масового соціологічного опитування українських заробітчан в Італії, проведеного Західноукраїнським центром “Жіночі перспективи”) // Українська трудова міграція у розширеній Європі”. – К., […]

Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору)

18 Березня, 2005

Роман Кісь. Глобальне – національне – локальне (соціяльна антропологія культурного простору). – Львів: Літопис, 2005. – 300 с. 

Мова, думка і культурна реальність ( від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму).

18 Травня, 2002

Роман Кісь. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). 

18 Вересня, 1998

Кісь Роман. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Перше видання. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 744 с. Роман Кісь. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на […]

З етнографії чукотського оленярства (як чукотські пастухи читають стадо)

10 Травня, 1996

Роман Кісь. З етнографії чукотського оленярства (як чукотські пастухи читають стадо) // Записки НТШ. Праці Секції етнології та фольклористики.– Львів, 1996.– Т.230. – C. 216-233 З етнографії чукотського оленярства (як […]