Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України (Київ) в 2003 році за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію “Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу” (Київ: Критика). В 2019 році збірник фольклору «Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть» (упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступ. стаття Марії Маєрчик; Київ: Критика, 2018) отримав головну нагороду в етнографічній номінації національного конкурсу Всеукраїнський рейтинґ «Книжка Року» за 2018 рік. Стипендіатка дослідницьких програм в Канаді (Університет Альберти, 2019-2020, 2008-2009), США (Університет Гарварду, 2012; Університет Південної Флориди, 2007-2008, Рассел Сейдж Коледж, 2007), Швеції (Лундський університет, 2019), Угорщині (Центральний європейський університет, 2010, 2012), Болгарії (Центр прогресивних студій Софія, 2018), а також стипендіатка Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2012). Викладає авторські навчальні курси з слов’янського фольклору, критичних теорій фольклору, української культури, феміністичної теорії, теорій сексуальності та гендеру в Університеті Альберти (Канада) та Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Україна). Головна редакторка наукового рецензованого онлайн журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”. Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій” (НГО). Наукові інтереси: : Cultural Studies; критичні студії фольклору та етнографія; деколоніальна оптика; постколоніальні студії; феміністичні студії та епістемології; гендерні студії; студії сексуальности; квір теорія; етнографічні методи, цифрова етнографія, польові дослідження; українська діаспора в Канаді; низовий активізм в Україні, кібер-активізм; академічний переклад. e-mail: mayerchykmaria@gmail.com Список публікацій Марії Маєрчик