Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Петро Когут

Петро Когут

Петро Когут (1959), історик, юрист, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові. Кандидатську дисертацію захистив у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Впродовж 1990-2002 рр. працював на кафедрі українознавства Української академії друкарства, з 2002 р. – на кафедрі європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Брав участь у проектах «Profesjonalny wykładowca – projekt podnoszenia kwalifikacji kadry wykładowej Lwowskiego Instytutu Administracji Publicznej» (2005), «Partnerstwo lokalne dla rozwoju lokalnego rynku pracy» (2006), «European Integration Training programmes» (2007), «Proekt profesjonalizacji kadr dla rozwoju społeczności lokalnych» (2007), «Aufbau und Arbeitsweise der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern» (2016). Був науковим керівником шести осіб, які захистили кандидатські дисертації з державного управління за спеціальностями «теорія та історія державного управління» і «механізми державного управління». Наукові інтереси: влада та персона, публічне управління, геополітика, національна безпека. e-mail: petro.w.kohut@gmail.com Список публікацій Петра Когута