Наукові інтереси

Українська жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія, гендерні трансформації в постсоціалістичних країнах, феміністські студії і фемактивізм в сучасній Україні, повсякденне життя у таборах DP у повоєнній Європі

Контактна інформація

Email: kis@ucu.edu.ua


Warning: Use of undefined constant social - assumed 'social' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bxiifcav/social-anthropology.org.ua/wp-content/themes/academix-child/single-team.php on line 132

Оксана Кісь

Завідувачка відділу Соціальної Антропології ІН НАНУ. Провідна наукова співробітниця. Докторка історичних наук.

Інститут Народознавства НАНУ

Біографія

Оксана Кісь (1970) – історикиня і антропологиня, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Членка Наукової ради Національного фонду досліджень України (2018-2022).

Здобула фах історика у Львівському державному університеті ім. Ів.Франка (1992, диплом з відзнакою) та другу вищу освіту психолога в ІПКПК ЛДУ ім. Франка (1994). У вересні 1994 р. почала працювати в Інституті народознавства НАН України. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Жінка в українській селянській сім’ї другої половини XIX – початку XX ст.: гендерні аспекти” за спеціальністю “етнологія”. Докторську дисертацію на тему «Повсякденне життя українських жінок в надзвичайних історичних обставинах в середині ХХ ст.: гендерні аспекти досвіду та репрезентацій» захистила за спеціальністю “етнологія” на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2018). 

Авторка монографій “Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст." (Львів, 2008; 2-ге видання – 2012) та “Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017; 2-ге видання перероблене і доповнене 2020). Англомовний переклад книги “Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag” опублікував Український науковий інститут Гарвардського університету в межах серії Harvard Series in Ukrainian Studies у 2021, книга здобула нагороду Peterson Literary Fund 2021. Наукова редакторка збірника “Українські жінки в горнилі модернізації" (Харків: КСД, 2017), який здобув нагороду Форуму видавців у Львові як краща книга у номінації “Історія” у 2017 р. Співредакторка збірників “Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015) та “Гендерний підхід: історія, культура, суспільство" (Львів, 2003) . Запрошена редакторка тематичних чисел “Гендерні студії” (№17, 2000) та “Фемінність і маскулінність” (№27, 2003) “Незалежного культурологічного часопису “Ї” і тематичного числа з усної історії щорічника “Україна Модерна” (№ 11, 2007).

Оксана Кісь здобула низку дослідницьких стипендій, завдяки яким пройшла наукове стажування в Ратґерс Університеті (Fulbright Scholar Program, 2003-2004, США), Центрально-Європейському Університеті (Junior Research Fellowship, Будапешт, Угорщина, 2007), Гарвардському Університеті (Eugene and Daymel Shklar Research Fellowship, 2008, США), Колумбійському Університеті (2011-2012, США, Fulbright Scholar Program), Альбертському Університеті (Stuart Ramsey Tompkins Visiting Professorship, 2013-2014, Канада,), Торонтському Університеті (Petro Jacyk Fellowship, 2018, Канада). Викладала авторські курси в ЛНУ ім. Франка, Українському католицькому університеті, Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина), Колумбійському Університеті (Нью Йорк, США), Альбертському Університеті (Едмонтон, Канада).

З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. У 2014-2020 рр. була  головною редакторкою сайту “Україна Модерна". Членка редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History

Нинішнє дослідження О.Кісь зосереджене на вивченні повсякденного життя українців у таборах для біженців у повоєнній Європі.

Статті та розділи

Кісь О. «Жіноче питання» в ідеології і пропаганді ОУН і УПА // Народознавчі зошити. 2018,  № 1, 91-102 https://nz.lviv.ua/archiv/2018-1/15.pdf 

Кісь О. Віра та релігійні практики у досвіді українок-невільниць ГУЛАГу (1940-50-і) // Україна Модерна. 26 лютого 2017 https://uamoderna.com/md/kis-faith-in-gulag

Кісь О. Українські жінки в умовах Голодомору: безправність vs дієздатність // Україна Модерна. 4 листопада 2018 https://uamoderna.com/md/kis-women-holodomor 

Кісь О. Жіночий досвід ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті. Український історичний журнал. 2016. № 3, 125-138 http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=2&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UIJ_2016_3_9.pdf  

Кісь О. Усна жіноча історія як феміністський проект: західні теорії, пострадянські контексти, українські практики. Народознавчі Зошити. 2015. № 6, 1386-1405 https://nz.lviv.ua/archiv/2015-6/15.pdf 

Кісь О. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології. Український історичний журнал. 2012, № 2, 159-172 http://resource.history.org.ua/publ/journal_2012_2_159 

Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід . Народознавчі Зошити. 2011, № 1-2, 17-24 https://social-anthropology.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Kis_feminist_anthropology.pdf 

Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна Модерна. Т. 11. 2007, 7-24 https://uamoderna.com/images/archiv/11/2_UM_11_Vstup_Kis.pdf 

Кісь О. Жіночі обличчя війни: ключові теми і підходи у західній феміністській історіографії. Жінки Центрально-Східної Європи у часи Другої світової війни: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / за ред. Г.Грінченко, К.Кобченко, О.Кісь. К.:  ТОВ “Арт-Книга”, 2015, 15-39

Кісь О. Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках // Народознавчі Зошити. 2013, № 4, 591-599 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NaZo_2013_4_5.pdf 

Кісь О. Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-50-х рр. Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. Вип. 13-14. „Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи”. Харків, 2009, 101-125 https://keui.wordpress.com/2011/01/01/shid_zahid_13_14/06_kis/ 

Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору. Українознавчий Альманах. Вип. 6, 2011. 101-107 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukralm_2011_6_24.pdf 

Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: Зб. наук. праць / За ред. Г.Грінченко, Н.Ханенко-Фрізен. Харків: Східний інститут українознавства ім. Ковальських, 2010, 171-191 https://oralhistory.com.ua/assets/images/img_pub-uaui/u_poshukah/16_Oksana%20KIS.pdf 

Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Том 8. Серія „Спеціальні та галузеві соціології”. Випуск 3 (80), 2007, 221-241 https://www.academia.edu/3818588/СЕКСИЗМ_У_ЗМІ_ПРОТИДІЮЧИ_КОМУНІКАТИВНОМУ_ПОТОКОВІ 

Кісь О. Моделі конструювання гендерної ідентичности жінки в сучасній Україні // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. №27 “Фемінність і маскулінність”, 2003, 109-119

Кісь О. Андроцентричний дискурс в історичних науках // Філософсько-антропологічні студії’2001. Спецвипуск. Київ: Стилос, 2001, 43-58

Kis Oksana. Women’s Experience of the Holodomor: Challenges and Ambiguities of Motherhood. Journal of Genocide Research. October 2020 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623528.2020.1834713 

Kis Oksana. Faith as a Shield: Ukrainian Women’s Religious Practices in the Gulag. Journal of the European Society of Women in Theological Research. 29 (2021): 9-29 https://poj.peeters-leuven.be/content.php?id=3289659&url=article&download=yes 

Kis Oksana. National femininity used and contested: women’s participation in the nationalist underground in Western Ukraine during the 1940s-50s. East/West: Journal of Ukrainian Studies. 2015. Vol. 2(2): 53-83. https://ewjus.com/index.php/ewjus/article/view/143/48 

Kis Oksana. Remaining human: Ukrainian women’s experiences of constructing “normal life” in the Gulag. Gender and Peacebuilding: All Hands Required, ed. by M.P. Flaherty, T. Matyok, et all. New York, London: Lexington Books, 2015: 121-137 https://www.academia.edu/19861609/Remaining_Human_Ukrainian_Women_s_Experiences_of_Constructing_Normal_Life_in_the_Gulag 

Kis Oksana. Gender Dreams or Sexism? Advertising in Post-Soviet Ukraine. New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm, ed. by Marian Rubchak. Oxford and New York: Berghahn Press, 2015:  110-140 (co-authored with Tetyana Bureychak) https://www.academia.edu/19861652/Gender_Dreams_or_Sexism_Advertising_in_Post-Soviet_Ukraine 

Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33, ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 7, 2012: 42-67 https://www.academia.edu/3720178/Defying_Death_Women_s_Experience_of_the_Holodomor_1932_1933 

Kis Oksana. (Re)Construting the Ukrainian Women’s History: Actors, Agents, Narratives. Gender, Politics and Society in Ukraine, eds. Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. Toronto: University of Toronto Press, 2012, 152-179 https://www.academia.edu/29457015/_RE_CONSTRUCTING_UKRAINIAN_WOMENS_HISTORY_ACTORS_AGENTS_AND_NARRATIVES 

Kis Oksana. Biography as a political geography: patriotism in the Ukrainian women’s life stories in Ukraine. Mapping Difference: The Many Faces of Women in Ukraine, ed. Marian J. Rubchak. London: Berhahn Books, 2011, p. 89-108 https://www.academia.edu/3818563/Biography_as_Political_Geography_Patriotism_in_UkrainianWomen_s_Life_Stories 

Kis Oksana. Telling the Untold: Representations of Ethnic and Regional Identities in Ukrainian Women’s Autobiographies. Orality and Literacy: Reflections across Disciplines, eds. Keith Carlson, Natalia Khanenko-Friesen, and Kristina Fagan. Toronto: University of Toronto Press, 2011. С. 280-314 https://social-anthropology.org.ua/en/без-категорії-en/telling-the-untold-representations-of-ethnic-and-regional-identities-in-ukrainian-womens-autobiographies/ 

Kis Oksana. Restoring the Broken Continuity: Women’s History in Post-Soviet Ukraine. ASPASIA: International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 6, 2011, p. 171-183

Kis Oksana. “Beauty Will Save the World!" Feminine Strategies in Ukrainian Politics: the Case of Yulia Tymoshenko. Spaсes of Identity. Vol. 7 (2), 2007: 31-75 https://www.academia.edu/1397855/_Beauty_Will_Save_The_World_Feminine_Strategies_in_Ukrainian_Politics_and_the_Case_of_Yulia_Tymoshenko 

Kis Oksana. Choosing without Choice: Predominant Models of Femininity in Contemporary Ukraine. Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, eds. Madeleine Hurd, Helen Carlback and Sara Rastback. Stockholm: Gondolin Publishers, 2005, p. 105-136 https://www.academia.edu/1397854/Choosing_Without_Choice_Dominant_Models_of_Femininity_in_Contemporary_Ukraine 

Kis Oksana. L’approche de genre dans les recherches en histoire et ethnologie ukrainiennes, Ethnologie Francaise. 2004, №1: 291-302 https://www.academia.edu/6544456/LApproche_du_genre_dans_les_reserches_historiques_et_ethnologiques

Науково-популярні публікації

Украдене свято: історичні трансформації смислу 8 березня. Гендер в деталях. 6 березня 2018 https://genderindetail.org.ua/library/feministichniy-ruh/8bereznia/ukradene-svyato-istorichni-transformatsii-smislu-8-bereznya-134409.html

Фемінізм в Україні: кроки назустріч собі. 

Частина 1. Академічний фемінізм. Гендер в деталях. 22 квітня 2019 https://genderindetail.org.ua/season-topic/gender-after-euromaidan/feminizm-v-ukraini-kroki-nazustrich-sobi-ch-1-akademichniy-feminizm-1341003.html

Частина 2. Держава і жіночі рухи. Гендер в деталях. 8 травня 2019 https://genderindetail.org.ua/season-topic/gender-after-euromaidan/feminizm-v-ukraini-kroki-nazustrich-sobi-ch-2-derzhava-i-zhinochi-ruhi-1341047.html

Частина 3. Жіночий активізм. Гендер в деталях. 14 травня 2019 https://genderindetail.org.ua/season-topic/gender-after-euromaidan/feminizm-v-ukraini-kroki-nazustrich-sobi-ch-3-zhinochiy-aktivizm-1341057.html 

Жіноча історія: чому важливо дізнаватися про досвіди жінок минулого. Гендер в деталях. 4 березня 2021 https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/zhinky-yaki-toruyit-novi-shliachy/nevidoma-ukrainka.html

Кого оберігає берегиня, або матріархат як чоловічий винахід. Гендер в деталях. 2 грудня 2019 https://genderindetail.org.ua/library/ukraina/kogo-oberigae-bereginya-abo-matriarhat-yak-cholovichiy-vinahid-1341287.html 

Кому в Україні потрібна жіноча історія? Historians. 8 березня 2013  http://www.historians.in.ua/index.php/en/institutsiji-istorichnoji-nauki-v-ukrajini/611-oksana- 

8 Березня vs День Матері: 5 причин відмовитися від останнього. Україна Модерна. 7 березня 2016 https://uamoderna.com/blogy/oksana-kis/8-march-vs-mothers-day 

(Не)Жіночі риси в історичному портреті міста. Україна Модерна. 10 жовтня 2014 https://uamoderna.com/blogy/oksana-kis/women-city

Інтерв’ю

“Female Resilience in the Gulag: Rethinking Ukrainian Women’s History with Dr. Oksana Kis”. Varsity, the independent newspaper for the University of Cambridge. 9 березня 2021 https://www.varsity.co.uk/interviews/20978

Оксана Кісь. Фемінізм — це про людей (Інна Ведернікова). Дзеркало тижня. 3 березня 2019 https://zn.ua/ukr/personalities/oksana-kis-feminizm-ce-pro-lyudey-304340_.html

Інтерв’ю з Оксаною Кісь про феміністичну історію й антропологію (Тамара Марценюк). Гендер в деталях. 21 лютого 2019 https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/bezstrashni/intervyu-z-oxanoyu-kis-pro-zhinochu-istoriyu-134954.html

Інтерв’ю: Оксана Кісь “У дослідженнях про жінок ми маємо спочатку дати шанс  жінкам сказати про себе” (Євгенія Нестерович). Повага: кампанія проти сексизму 15 червня 2016 http://longread.povaha.org.ua/oksana-kis-br-u-doslidzhennyah-pro-zhinok-my-mayemo-spershu-daty-shans-zhinkam-skazaty-pro-sebe/

Оксана Кісь “Львів завжди мав жіноче обличчя” (Емілія Огар). Твоє місто. 9 грудня 2016  https://tvoemisto.tv/exclusive/lyudy_tvogo_mista_oksana_kis_82513.html

Оксана Кісь: “Жіночий досвід в історії дуже важко звести до ролей жертви, героїні чи зрадниці" (Євгенія Олейник). Лівий берег. 13 червня 2017 https://lb.ua/culture/2017/06/13/368912_oksana_kis_zhinochiy_dosvid.html

Інтерв’ю “Жіноча сила. Як українки виживали в ГУЛАГу” // Локальна історія. № 5, 2021. С7 39-43 https://localhistory.org.ua/magazines/lokalna-istoriia-5-2021/

“Жінки – не слабка стать” (Тоня Андрійчук). The Ukrainians. 30 грудня 2020 https://theukrainians.org/oksana-kis/

Оксана Кісь: “Традиційні" жіночі ролі в умовах війни набувають мілітарного значення (Ірина Славінська). Українська правда. Культура. 9 жовтня 2015 https://life.pravda.com.ua/culture/2015/10/9/201525/

Відеоінтерв’ю

Жінки і традиційна культура. Історична правда з Вахтангом Кіпіані. Espreso.TV. 16 серпня 2020

Документальний фільм “Феміністка”. ЖиваЯ. 8 січня 2019

“8 Березня. День боротьби за права людини для жінок". Розмова з Катериною Кіт-Садовою. 8 березня 2021

«Сто років досвіду: міфи та реальність про жінок в українській традиційній культурі». Розмова з Іриною Процик. ТРК Перший Західний, 12 вересня 2020

“Оксана Кісь: про фемінізм, виховання, освіту". Розмова з керівницею Департаменту туризму і культури Запорізької міської ради Катериною Симоновою. 22 січня 2021

Оксана Кісь про жінок Гулагу. Розмова з Олександром Пронкевичем. Люди та ідеї. Чорноморський університет ім. Петра Могили

Оксана Кісь «Про 8 березня, як СРСР впливав на маси через образ жінки і стратегії виживання в Гулагу» (Віталій Ляска). Без брому. 4 березня 2020

Оксана Кісь і Вахтанг Кіпіані про боротьбу за свободу. Ціна незалежності. 29 жовтня 2021

Оксана Кісь про фемінізм і 8 березня. Розмова з Миколою Вереснем. Вересень. UA-Перший 13 березня 2017

Інтерв’ю у радіопрограмі “Музейними стежками” (Марія Клімчак). Independent Ukrainian Radio (Чикаго) 11 листопада 2021

Аудіоінтерв’ю

Про українських берегинь, горизонтальну сегрегацію і фемінітиви (Володимир Бєглов).  Спільні знаменники. The Ukrainians 10 березня 2021  https://www.youtube.com/watch?v=guYzZ8MXJfg 

“Як традиційна жіночність допомагала вижити жінкам-в’язням ГУЛАГу?” Громадське Радіо. 10 березня 2017 https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/yak-tradyciyna-zhinochnist-dopomagala-vyzhyty-zhinkam-v-yaznyam-gulagu 

Інтерв’ю “Чому українська жінка є символом Голодомору?” (Андрій Кобалія). Громадське радіо, 31 травня 2017 https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/chomu-ukrayinska-zhinka-ye-symvolom-golodomoru

“Survival As Victory: Ukrainian Women in the Gulag”. New Books Network. 14 квітня 2021 https://newbooksnetwork.com/survival-as-victory 

Інтерв’ю про проект “Жіночі історії лідерства” (Наталія Грабченко) // Година з Наталією Грабченко. UA Радіо Культура, 20 вересня 2021 http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2933687 

«У материнстві наших бабусь не було нічого романтичного, це була важка праця» (Тетяна Трощинська). Громадське радіо  30 жовтня 2020, подкаст https://hromadske.radio/podcasts/sotsial-na-dystantsiia/u-materynstvi-nashykh-babus-ne-bulo-nichoho-romantychnoho-tse-bula-vazhka-pratsia-doktorka-istorychnykh-nauk-oksana-kis 

Чому українська жінка є символом Голодомору? (Андрій Кобалія), Громадське радіо. 31 травня 2017 https://hromadske.radio/podcasts/rankova-hvylya/chomu-ukrayinska-zhinka-ye-symvolom-golodomoru 

Як українки в ГУЛАГу святкували Різдво? (Ірина Славінська). Громадське радіо. 27 грудня 2017 https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/yak-ukrayinky-v-gulagu-svyatkuvaly-rizdvo 

Жінка в традиційній українській культурі і гендерні стереотипи (Захар Давиденко). Шаровари-шоу. Радіо культура. 13 квітня 2019 http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2208031 

Лекції

Материнство в ГУЛАГу: благословення та/чи прокляття? Проєкт “Втрачене дитинство”. Музей “Територія терору”, 8 вересня 2021

Видання

Oksana Kis. Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag, transl. by Lidia Wolanskyj / Harvard Series in Ukrainian Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020. 640 р.

Купити

Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2008. 272 с. ISBN 978-966-02-5072-7

Друге видання – Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2012. 300 c& ISBN 978-966-02-6351-2

Детальніше про книгу. 

Замовити у Авторки

Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с., іл. ISBN 978-966-02-8268-1 

Друге видання, перероблене і доповнене: 

Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти / Інститут народознавства НАН України. Дрогобич: Коло, 2020. 300 с., іл. ISBN 978-617-642-486-4

Детальніше про книгу.

Замовити у Авторки

Українські жінки в горнилі модернізації / під заг. ред. Оксани Кісь. – Харків, КСД, 2017, 303 c. ISBN 978-6-17123-177-1

Жінки Центрально-Східної Європи у часи Другої світової війни: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. праць / за ред. Г.Грінченко, К.Кобченко, О.Кісь. – Київ:  ТОВ “Арт-Книга”, 2015, 335 c.  ISBN 978-617-7242-12-2

Скачати

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство: Хрестоматія / Під ред. Л.Гентош, О.Кісь. Львів: „Класика”, 2003, 252 c. ISBN 966-7493-86-5

Скачати