Фізика і соціологія (про деякі міждисциплінарні застосування статистичної фізики)

  • 29 Листопада, 2018

29 листопада 2018 року о 15:00 год. відбувся черговий Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему “Фізика і соціологія (про деякі міждисциплінарні застосування статистичної фізики)”.

Доповідач – проф. Юрій Головач, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, завідувач Відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України. Запрошений професор Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського Католицького Університету, а також Університету Йоганна Кеплера (Лінц, Австрія), Університету Анрі Пуанкаре (Нансі, Франція), Університету Ковентрі (Англія).

Визнаючи першість експерименту, його поєднання з теоретичним обґрунтуванням та симуляціями, використовуючи математику як інструмент та мову аналізу й застосовуючи моделювання, фізика була й залишається архетипом природничої науки. Упродовж останніх десятиліть ми маємо змогу спостерігати спричинене цим явище – фізика, або, принаймні, фізики, розширюють коло своїх зацікавлень, удаючись до аналізу проблем, які спочатку були традиційними об’єктами досліджень інших наук. Одним із результатів застосувань методів і концептуального апарату статистичної фізики до аналізу соціальних систем стала наука про складні системи.

Наука про складні системи стосується багатьох традиційних дисциплін і утворює нову, міждисциплінарну галузь знань. Складна система складається з багатьох взаємодіючих частин (агентів) і проявляє колективну поведінку, що нетривіально випливає з поведінки її окремих компонент. Поряд із загальним окресленням властивостей складних систем у доповідач розглянув конкретні приклади із ділянки гуманітарних та соціальних наук. Зокрема, йшлося про застосування кількісних методів для аналізу соціальних зв’язків між героями давніх епосів, колективних ефектів у віртуальному світі онлайн-ігор та у мобільності індивідуумів у великих містах.

Детальніше – див. відео з семінару https://www.youtube.com/watch?v=IgYhAte8YSI&t=1s