Оголошення про заявку на участь в Методологічному семінарі

  • 11 Червня, 2019

Запрошуємо дослідниць та дослідників подавати заявки на представлення своїх дослідницьких напрацювань впродовж 2019/2020 академічного року на щомісячному Методологічному семінарі Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України.

Методологічний семінар започатковано для представлення, обговорення та апробації теоретичних концепцій і методологічних підходів, презентованих ученими різних галузей знань, зокрема, антропологічно-орієнтованих суспільних і гуманітарних наук. Його завдання полягає у формуванні спільних майданчиків та інструментарію міждисциплінарних досліджень людини та середовища її буття. Серед завдань семінару – оновлення та узгодження епістем та катеґоріальних апаратів “суміжних” та “віддалених” ділянок гуманітаристики і соціальних знань.

Методологічний семінар постав для творення в Україні академічної спільноти “на перетині” шкіл, напрямів і дисциплін.

Концепція Методологічного семінару складається з:

  1. відповідей інтелектуальної спільноти на виклики (соціальні, культурні, природні), що змінюють середовище буття людини;
  2. постановки наукових проблем, що потребують інтеграції зусиль дослідників та дослідниць різних сфер і галузей знань та в подальшому стають основою для формування дослідницьких проектів, реалізація яких потребує не тільки об’єднання зусиль учених “на перетині” дисциплін (гуманітарних, суспільних, точних, природничих), а й ставить їх перед потребою понаддисциплінарних методологій, що допомагають формувати відповіді гуманного розуму на виклики розвитку;
  3. презентації методів вирішення дослідницьких проблем у сферах соціогуманітарних наук.

Методологічний семінар відбувається у формі презентації ученими своїх дослідницьких напрацювань (регламент доповіді – до 1 год.), серії запитань-відповідей, загальної дискусії з аудиторією Семінару (1–1,5 год.).

Відео/аудіо записи Семінару буде розміщено на сайті Відділу соціальної антропології.

Засідання Методологічного семінару здебільшого відбувається в останній четвер щомісяця о 16.00 в актовій залі Інституту народознавства НАН України (м. Львів, просп. Свободи, 15).

Заявку на участь в Семінарі надсилайте на emailsocial.anthropology.nanu@gmail.com.

Пропозиція-заявка має містити:

  • тему доповіді;
  • виклад основних тез доповіді (із зазначенням теоретичної рамки дослідження, джерельної бази, методів аналізу, основних положень та висновків) обсягом 350–500 слів;
  • перелік основних/репрезентативних публікацій дослідника/ці (до 10 позицій);
  • один зразок наукового тексту (опублікована стаття чи розділ, не обов’язково за темою пропонованого виступу);
  • відомості про доповідача/ку: повне ім’я, сфера наукових зацікавлень, науковий ступінь/вчене звання, місце праці, посада, інші важливі відомості (членство в наукових спілках, редакціях наукових видань, наукові стажування за межами України тощо).

Оргколегія Методологічного семінару залишає за собою право відбору заявок та запрошення до участі в ньому на конкурсній основі.

Питання щодо компенсації витрат, пов’язаних з презентацією доповіді на Методологічному семінарі (проїзд, поживання, харчування) буде розглянуто додатково.

Термін подання заявок на 2019/2020 академічний рік – 1 вересня 2019 р.

Результати відбору будуть повідомлені 10 вересня 2019 р.

Конкретні дати семінарів наперед узгоджуватимемо з автор(к)ами відібраних заявок.

Оголошення у форматі pdf