Особливості конструювання «Я-образу» студентів вищих навчальних закладів України в листах «до влади» (1920-1930-ті роки)

  • 4 Квітня, 2018

29 березня 2018 року о 16:00 год. відбувся черговий Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему «Особливості конструювання «Я-образу» студентів вищих навчальних закладів України в листах «до влади» (1920-1930-ті роки)», за участі Ольги Рябченко, докторки історичних наук, професорки, завідувачки кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, членки Міжнародної асоціації із збереження культурної спадщини (Association of Critical Heritage Studies) та Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ).

 

У своєму виступі дослідниця проаналізувала листи студентів різних соціальних категорій, адресованих до владних структур у період з 1921 до кінця 1930-х років, зібраних авторкою в архівах України (ЦДАВО, ЦДАГО, Державних архівах Харківської, Одеської, Житомирської, Полтавської, Вінницької областей та архівах вищих навчальних закладів), й більшість з яких вона вперше вводить до наукового обігу в повному обсязі. Тривале дослідження цього виду документів дозволяє зрозуміти важливість – поряд із прийнятими в прикладній археографії і, частково, в історичному джерелознавстві принципами, методами і класифікаціями – застосування методики «Я-образу», яку фахівці часто використовують при вивченні соціальної й особистісної ідентифікації людини, оскільки питання «Хто Я?» – безпосередньо пов’язане з характеристиками власного сприйняття людиною самої себе, тобто з її образом «Я» або «Я-концепцією».

 

Детальніше – див. відео семінару

 

фото- / відео матеріали Петра Чорнія