Свобода і рух смислів

  • 16 Травня, 2019

16 травня 2019 року о 16:00 год. відбувся травневий Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему: “Свобода і рух смислів’’.

Семінар присвячується 70-літньому ювілею Романа Кіся.

Доповідач – Роман Кісь філософ, етнолог, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник нашого Відділу. Автор філософської теорії смислу і загалом дванадцяти книг у царинах філософії, теоретичної культурології, історії суспільної думки, соціальної антропології. Наукові інтереси ювіляра охоплюють теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістику культури, лігвокультурологію, теорії дискурсу.

У своїй доповіді Роман Кісь окреслив проблематику свободи у новітньому філософському ключі своєї авторської концепції феноменологічної сенсології, що розглядає свободу кожного окремішнього індивіда як буття (в авторській дефініції – буттювання) у горизонтах граничних смислів і цінностей. Автор трактує позитивну і неґативну свободу ( свободу-для і свободу-від, зокрема, свободу від обмеження свободи і свободу від втручання у простір особистісної свободи) не як абстрактну філософську категорію, а як динамічні конфіґурації смислів, що стосуються таких п’яти реґіонів дійсної свободи: 1) Свобода, як дія(ї) започатковування цілком нового (згідно із Ганною Аредт – Initium). 2) Свобода, як акти творчості і духовні стани ТВОРЕННЯ. 3) Свобода, як спонтанний рух смислів (вільний сенсокінесіс) і фундаментальна передумова звільнення від брутальної речовості життєсвіту та головна передумова суверенності самосвідомості і вільного мислення 4) Свобода, як вільні акти самоперевершування та самоподолання. 5) Свобода, як проти-діяння (насамперед – духовне проти-діяння) всілякому поневолюванню та обмеженням свободи. 6) Свобода як вільне сенсопокладання граничних смислів (у полі екзистенціалів та екзистентного співбуттювання) на противагу до конформізму масової буденної свідомості та різноманітних сурогатів колективістичних ідеологій. В аспекті фундаментальної сенсології розглядається так звана «свобода волі» (Free will) та істотні обмеження так званої «свободи вибору».

Методологічний семінар Відділу соціальної антропології проводиться за підтримки будівельної компанії “Алатир-Інвест” (м. Рівне)