Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ігор Марков

Ігор Марков

Ігор Марков (1963), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - національний координатор від України у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People). Над цим проектом працював Консорціум університетів і дослідних центрів з 12 країн Європи та Азії, за підтримки 7-ї Рамкової Програми ЄС. Член Міжнародної Редакційної Ради журналу "Migration and Development" (Видавництво "Routledge", Лондон) Координував проведення комплексного дослідження процесів української трудової міграції у 7-ми країнах ЄС та Російській Федерації, підтриманого Фундацією «Реновабіс», комплексного соціологічного дослідження «Процеси української трудової міграції в Росії: соціальні та гендерні аспекти» в 2010-2011 рр., за підтримки німецького фонду «Хайматгартен»; міжнародного дослідження «Опрацювання концепції політики циркулюючої міграції українців до ЄС у взаємодії експертних середовищ та аналітичних центрів України та ЄС»  за підтримки Міжнародного Фонду«Відродження». Наукові інтереси: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції. e-mail: igor.markow@gmail.com Список публікацій Ігоря Маркова

Оксана Годованська

Оксана Годованська

Оксана Годованська (1977) - історик та антрополог, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові. Захистила дисертацію в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України і здобула вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "етнологія" у 2006 р. Книга О. Годованської "Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії" вийшла друком у Львові у 2011 р. З 2013 р. Оксана Годованська є членкою Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя вчителів у селах Галичини у другій половині ХХ ст. Наукові інтереси: міграційні потоки в Україні і за її межами, історія та сучасне формування українських діаспорних громад, історія повсякдення.  e-mail: hodovanska@gmail.com Список публікацій Оксани Годованської

Оксана Кісь

Оксана Кісь

Оксана Кісь (1970) - історикиня і антропологиня, завідувача відділу, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Докторську дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2018). Живе і працює у Львові. Авторка монографій "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." (Львів, 2008; 2012) та Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017) . Наукова редакторка збірника "Українські жінки в горнилі модернізації" (Харків: КСД, 2017) , співредакторка збірників "Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015) та "Гендерний підхід: історіч, культура, суспільство" (Львів, 2003) . З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. Вона також є головною редакторкою сайту "Україна Модерна" і членкою редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя українських втікачів у таборах DP у повоєнній Європі. Наукові інтереси: жіноча історія, феміністська антропологія, історія повсякдення, усна історія та гендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. e-mail: kis@ucu.edu.ua Список публікацій Оксани Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь (1949) — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник. Наукові інтереси: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу. Список публікацій Романа Кіся

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. 2003 року захистила дисертацію в ІМФУ ім. Рильського НАН України (Київ) за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію «Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу» (Київ: Критика). В 2019 році збірник фольклору «Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть» (упоряд. М. Маєрчик, О. Боряк; Київ: Критика, 2018) отримав головну нагороду в етнографічній номінації національного конкурсу Всеукраїнський рейтинґ «Книжка Року». Стипендіатка дослідницьких програм в Канаді (Університет Альберти), США (Університет Гарварду; Університет Південної Флориди), Швеції (Лундський університет), Угорщині (Центральний європейський університет), Болгарії (Центр прогресивних студій Софія), а також стипендіатка Міжнародної асоціації гуманітаріїв. Викладає авторські навчальні курси з слов’янського фольклору, критичних теорій фольклору, української культури, феміністичної теорії, квір-теорії в Університеті Альберти (Канада) та Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Україна). Головна редакторка наукового рецензованого журналу «Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій». Заступниця директорки «Центру культурно-антропологічних студій» (НГО). Наукові інтереси: Cultural Studies; фольклор та етнографія; деколоніальна оптика; постколоніальні студії; феміністичні студії та епістемології; гендерні студії; студії сексуальности; квір-теорія; цифрова етнографія, польові дослідження; українська діаспора в Канаді; низовий активізм в Україні, кібер-активізм. e-mail: mayerchykmaria@gmail.com Список публікацій Марії Маєрчик

Данило Судин

Данило Судин

Данило Судин (1985) – соціолог, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України; доцент кафедри соціології Українського католицького університету. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук у 2011 р. Зараз займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальні функції національних міфів». Наукові інтереси: національна ідентичність, історична пам'ять, національні міфи, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.  e-mail: dansudyn@gmail.com Список публікацій Данила Судина

Петро Чорній

Петро Чорній

Петро Чорній (1985) - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - дослідник у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET: Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People. Дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2011). Випускник історичного факультету Львівського університету (2007). Стажувався в Українському Вільному Університеті (2018), Варшавському (2011, 2009) та Жешівському (2008) університетах. Учасник освітньої програми “Study Tours to Poland” (Варшава, Польща, 2007). Нагороджений відзнакою V Конкурсу імені Єжи Ґедройця за кандидатську дисертацію “Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр): демографічні та етнокультурні процеси”. Наукові інтереси: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, міжетнічні відносини та соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності. e-mail: p.chorniy@gmail.com Список публікацій Петра Чорнія

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович (1990), кандидатка соціологічних наук, наукова співробітниця Інституту народознавства Національної академії наук України. Працює дослідником-аналітиком у проектах: перша українська міграційна платформа та «Транснаціональна міграція в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів». Наукові інтереси: соціальна (не)справедливість, студії з інвалідності, студії з інтелектуальної інвалідності та неповносправності. e-mail: ganna.zaremba@gmail.com. Список публікацій Ганни Заремби-Косович

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко (1969) – філолог-фольклорист, докторка філологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «фольклористика» захистила на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. І. Франка у 2000 р. Живе і працює у Львові. Авторка академічного ілюстрованого збірника «Стрілецькі пісні» (Львів, 2005) та двох монографій «Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність» (Львів, 2009), «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)» (Львів, 2018), співредакторка багатотомного збірника «Lemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa» (T. V. Zielona Góra, 2015; T. VI. Słupsk, 2016). Стипендіят Каси ім. Ю. Мяновського ПАН (2008). Упродовж 2014–2017 рр. навчалася в докторантурі, по завершенні якої 4 вересня 2020 р. на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Т. Шевченка захистила докторську дисертацію (монографію) за спеціальністю «фольклористика». З 2005 р. є членкою Фольклористичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, з 1998 р. виконує обов’язки секретаря цієї комісії. Її нинішні наукові зацікавлення знаходяться у полі семантико-структурного дослідження фольклорних творів, які відображають історичні віхи ХХ ст. Наукові інтереси: історична поетика фольклору, динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу вербальних текстів фольклору, інтегральне міждисциплінарне вивчення фольклору, усна історія, етнолінгвістика. e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com. Список публікацій Оксани Кузьменко

Ігор Бойко

Ігор Бойко

Ігор Бойко (1973) – етнограф та антрополог, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті етнології й антропології РАН; у 2005 р. здобув вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «етнологія, етнографія, антропологія». Наукові інтереси: Культурна екологія, антропогеографія, етнографія гірських територій; дослідження природного й культурного ландшафту та феномену «етнографічна група». e-mail: ihor.o.bojko@gmail.com Список публікацій Ігоря Бойка

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак (1992) – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, наукова редакторка у проекті «Локальна історія», членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. У квітні 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)». Співавторка збірника «Українські жінки в горнилі модернізації» (Харків: КСД, 2017). Сфера наукових зацікавлень: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія. e-mail: marjanabaidak@gmail.com Список публікацій Мар’яни Байдак

Іванна Черчович

Іванна Черчович

Іванна Черчович (1989) - кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. У 2014 р. захистила дисертацію на тему "Жінки в громадському і приватному житті українців Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століття". З 2016 р. входить до Української асоціації дослідників жіночої історії. Сфера наукових інтересів: жіноча історія, історична антропологія, історія повсякдення у стосунку до Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. e-mail: ivankacherchovych@gmail.com Список публікацій Іванни Черчович

Вікторія Середа

Вікторія Середа

Вікторія Середа (1974) - соціологиня, кандидат соціологічних наук (2006), доцент (2008), старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавста Національної академії наук України. Навчалась у ЛНУ ім.І.Франка (спеціальність історія), Будапештському університеті ім. Л. Етвеша (спеціальність соціологія, магістерська програма ЮНЕСКО "Національні меншини") та в Едінбурзькому університеті (спеціальність соціологія, програма MSc by Research). У 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Регіональні особливості історичної ідентичності та їх вплив на політичні орієнтації в Україні” в Інституті соціології НАН України (керівник – проф. Є.І. Головаха). У 2016-17 та 2019-2020 рр., у рамках наукового стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (Кембрідж, США), працювала над розробкою інтерактивних картографічних модулів «Історія та ідентичність», «Мова», «Релігія», «Донбас і Крим крізь погляд українських регіонів» дослідницької програми «Мапа. Цифровий атлас України». У 2017-2018 рр. була стипендіаткою Інституту провідних досліджень міста Берлін (Wissenschaftskolleg zu Berlin, Німеччина). У 2011-2017 рр. - керівниця соціологічної частини міжнародного проекту «Регіон, нація та більше. Новий міждисциплінарний та транскультурний погляд на Україну», університет Сент-Галлен (Швейцарія). Авторка або учасниця багатьох міжнародних проектів, зокрема: «У пошуках пам’яті: ідентифікаційна роль соціальної пам’яті місця», Польська Академія наук (2012-2016); «Сучасні українські біженці: основні причини, стратегії переселення та проблеми адаптації», Посольство Великобританії, Українська Миротворча школа (2014-2015); «Довіра у небезпечних середовищах: кримськотатарська спільнота після анексії Криму», університет Сент-Галлен (2015); «Homo militans», Посольство Великобританії, Українська Миротворча школа (2016); “Львів-Донецьк-Київ-Житомир-Херсон: соціологічний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей” (2015-2016); «Переміщені культурні простори: сучасні українські біженці», університет Сент-Галлен (2016); «Жіночий досвід війни», Канадський інститут українознавства (2016); «Прихована трагедія України: розуміння результатів переміщення населення з регіонів країни, розбитої війною» Бірмінгемський університет (Великобританія; 2016-2018); "Культ героїв, що з'явилися в Україні після Євромайдану", університет Сент-Галлен (2018); «Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Польщі», Кафедра соціології УКУ (2019). У 2002-2015 рр. викладала на кафедрі історії та теорії соціології ЛНУ ім.І.Франка, у 2015-2020 рр. – на кафедрі соціології Українського католицького університету (навчальні курси: «Вступ до соціології», «Соціальні нерівності, структури та мобільність», «Соціологія», «Фокус-групові дискусії», «Соціологія медіа», «Візуальні методи в соціальних науках», "Глибинні інтерв’ю: теорія та практика", "Етносоціологія", "Контент-аналіз: вступ до методології", «Соціологія міста», “Історія і колективна пам’ять», «Соціологія медіа»). Наукові інтереси: соціологія міста, соціологія повсякдення, історична пам’ять, націоналізм та ідентичності, міграційні процеси. e-mail: sereda.vik@gmail.com Список публікацій Вікторії Середи

Маріанна Душар

Маріанна Душар

Маріанна Душар (1974), аспірантка Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Від 2010 року займається дослідженнями у сфері гастрономічної спадщини Галичини. Авторка блогу Пані Стефа. Співпрацює як авторка текстів про історію їжі, відновлені гастрономічні практики та фермерські ініціативи в Україні з багатьма українськими медіа – Фреско, “#MADEINUKRAINE: buy, eat, travel”, Ukrainian Gastro Show та інших. Редакторка перевидання книжок Дарії Цвєк «У будні і свята» (Видавництво Старого Лева, Львів, 2016), Ольги Франко «Перша українська загально-практична кухня» (Видавництво Фоліо, Харків, 2019). Стипендіатка Програми Фулбрайта 2019-2020 рр. Співзасновниця проєкту із дослідження гастрономічної спадщини та антропології їжі Seeds and Roots. Наукові інтереси: історія та антропологія їжі, етнографія їжі, культура повсякдення, студії української діаспори. e-mail: marianna.dushar@gmail.com