Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Ігор Марков

Ігор Марков

Ігор Марков (1963), кандидат історичних наук, докторант Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - національний координатор від України у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People). Над цим проектом працював Консорціум університетів і дослідних центрів з 12 країн Європи та Азії, за підтримки 7-ї Рамкової Програми ЄС. Член Міжнародної Редакційної Ради журналу "Migration and Development" (Видавництво "Routledge", Лондон) Координував проведення комплексного дослідження процесів української трудової міграції у 7-ми країнах ЄС та Російській Федерації, підтриманого Фундацією «Реновабіс», комплексного соціологічного дослідження «Процеси української трудової міграції в Росії: соціальні та гендерні аспекти» в 2010-2011 рр., за підтримки німецького фонду «Хайматгартен»; міжнародного дослідження «Опрацювання концепції політики циркулюючої міграції українців до ЄС у взаємодії експертних середовищ та аналітичних центрів України та ЄС»  за підтримки Міжнародного Фонду«Відродження». Наукові інтереси: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції. e-mail: igor.markow@gmail.com Список публікацій Ігоря Маркова

Оксана Годованська

Оксана Годованська

Оксана Годованська (1977) - історик та антрополог, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, живе і працює у Львові. Захистила дисертацію в Інституті українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України і здобула вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю "етнологія" у 2006 р. Книга О. Годованської "Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії" вийшла друком у Львові у 2011 р. З 2013 р. Оксана Годованська є членкою Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя вчителів у селах Галичини у другій половині ХХ ст. Наукові інтереси: міграційні потоки в Україні і за її межами, історія та сучасне формування українських діаспорних громад, історія повсякдення.  e-mail: hodovanska@gmail.com Список публікацій Оксани Годованської

Оксана Кісь

Оксана Кісь

Оксана Кісь (1970) - історикиня і антропологиня, в/о завідувача відділу, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Докторську дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2018). Живе і працює у Львові. Авторка монографій "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." (Львів, 2008; 2012) та Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017) . Наукова редакторка збірника "Українські жінки в горнилі модернізації" (Харків: КСД, 2017) , співредакторка збірників "Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015) та "Гендерний підхід: історіч, культура, суспільство" (Львів, 2003) . З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. Вона також є головною редакторкою сайту "Україна Модерна" і членкою редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя українських втікачів у таборах DP у повоєнній Європі. Наукові інтереси: жіноча історія, феміністська антропологія, історія повсякдення, усна історія та гендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. e-mail: kis@ucu.edu.ua Список публікацій Оксани Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь

Роман Кісь (1949) — етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист, старший науковий співробітник. Наукові інтереси: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу. Список публікацій Романа Кіся

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик

Марія Маєрчик (1971) - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Дисертацію захистила в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Рильського НАН України (Київ) в 2003 році за спеціальністю “етнологія”. В 2011 році опублікувала монографію “Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу” (Київ: Критика). В 2019 році збірник фольклору «Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть» (упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступ. стаття Марії Маєрчик; Київ: Критика, 2018) отримав головну нагороду в етнографічній номінації національного конкурсу Всеукраїнський рейтинґ «Книжка Року» за 2018 рік. Стипендіатка дослідницьких програм в Канаді (Університет Альберти, 2019-2020, 2008-2009), США (Університет Гарварду, 2012; Університет Південної Флориди, 2007-2008, Рассел Сейдж Коледж, 2007), Швеції (Лундський університет, 2019), Угорщині (Центральний європейський університет, 2010, 2012), Болгарії (Центр прогресивних студій Софія, 2018), а також стипендіатка Міжнародної асоціації гуманітаріїв (2012). Викладає авторські навчальні курси з слов’янського фольклору, критичних теорій фольклору, української культури, феміністичної теорії, теорій сексуальності та гендеру в Університеті Альберти (Канада) та Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Україна). Головна редакторка наукового рецензованого онлайн журналу “Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних та квір-студій”. Заступниця директорки “Центру культурно-антропологічних студій” (НГО). Наукові інтереси: : Cultural Studies; критичні студії фольклору та етнографія; деколоніальна оптика; постколоніальні студії; феміністичні студії та епістемології; гендерні студії; студії сексуальности; квір теорія; етнографічні методи, цифрова етнографія, польові дослідження; українська діаспора в Канаді; низовий активізм в Україні, кібер-активізм; академічний переклад. e-mail: mayerchykmaria@gmail.com Список публікацій Марії Маєрчик

Данило Судин

Данило Судин

Данило Судин (1985) – соціолог, науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України; доцент кафедри соціології Українського католицького університету. Захистив дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та здобув науковий ступінь кандидат соціологічних наук у 2011 р. Зараз займається дослідженням регіональної специфіки (від)творення української національної ідентичності в сучасній Україні. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальні функції національних міфів». Наукові інтереси: національна ідентичність, історична пам'ять, національні міфи, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.  e-mail: dansudyn@gmail.com Список публікацій Данила Судина

Петро Чорній

Петро Чорній

Петро Чорній (1985) - Історик, соціальний антрополог, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. Впродовж 2014-2017 років - дослідник у міжнародному дослідницькому проекті EURA-NET (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People). Над цим проектом працював Консорціум університетів і дослідних центрів з 12 країн Європи та Азії, за підтримки 7-ї Рамкової Програми ЄС. Дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2011). Випускник історичного факультету Львівського університету (2007). Стажувався в Українському Вільному Університеті (2018), Варшавському (2011, 2009) та Жешівському (2008) університетах. Учасник освітньої програми “Study Tours to Poland” (Варшава, Польща, 2007). Нагороджений відзнакою V Конкурсу імені Єжи Ґедройця за кандидатську дисертацію “Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр): демографічні та етнокультурні процеси”. Наукові інтереси: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, міжетнічні відносини та соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності. e-mail: p.chorniy@gmail.com Список публікацій Петра Чорнія

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович

Ганна Заремба-Косович (1990), кандидатка соціологічних наук, наукова співробітниця Інституту народознавства Національної академії наук України. Працює дослідником-аналітиком у проектах: перша українська міграційна платформа та «Транснаціональна міграція в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей». Брала участь у міжнародних навчаннях та тренінгах у Франції, Бельгії, Угорщині, Швеції та Італії. Тема дисертаційного дослідження: «Особливості уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів». Наукові інтереси: соціальна (не)справедливість, студії з інвалідності, студії з інтелектуальної інвалідності та неповносправності. e-mail: ganna.zaremba@gmail.com. Список публікацій Ганни Заремби-Косович

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко (1969) – філолог-фольклорист, кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «фольклористика» захистила на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. І. Франка у 2000 р. Живе і працює у Львові. Авторка академічного ілюстрованого збірника «Стрілецькі пісні» (Львів, 2005) та монографії «Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність» (Львів, 2009), співредакторка багатотомного збірника «Lemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa» (T. V. Zielona Góra, 2015; T. VI. Słupsk, 2016). Стипендіят Каси ім. Ю. Мяновського ПАН (2008). Упродовж 2014–2017 рр. навчалася в докторантурі, завершує монографію «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження». З 2005 р. є членкою Фольклористичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, з 1998 р. виконує обов’язки секретаря цієї комісії. Її нинішні наукові зацікавлення знаходяться у полі семантико-структурного дослідження фольклорних творів, які відображають історичні віхи ХХ ст. Наукові інтереси: історична поетика фольклору, динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу вербальних текстів фольклору, інтегральне міждисциплінарне вивчення фольклору. e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com. List of publications by Oksana Kuzmenko. Список публікацій Оксани Кузьменко

Ігор Бойко

Ігор Бойко

Ігор Бойко (1973) – етнограф та антрополог, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті етнології й антропології РАН; у 2005 р. здобув вчений ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «етнологія, етнографія, антропологія». Наукові інтереси: Культурна екологія, антропогеографія, етнографія гірських територій; дослідження природного й культурного ландшафту та феномену «етнографічна група». e-mail: ihor.o.bojko@gmail.com Список публікацій Ігоря Бойка

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак (1992) – кандидатка історичних наук, наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, наукова редакторка у проекті «Локальна історія», членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. У квітні 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)». Співавторка збірника «Українські жінки в горнилі модернізації» (Харків: КСД, 2017). Сфера наукових зацікавлень: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія. e-mail: marjanabaidak@gmail.com Список публікацій Мар’яни Байдак

Іванна Черчович

Іванна Черчович

Іванна Черчович (1989) - кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. У 2014 р. захистила дисертацію на тему "Жінки в громадському і приватному житті українців Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століття". З 2016 р. входить до Української асоціації дослідників жіночої історії. Сфера наукових інтересів: жіноча історія, історична антропологія, історія повсякдення у стосунку до Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. e-mail: ivankacherchovych@gmail.com Список публікацій Іванни Черчович