Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

24 Березня, 2015

Перша міграційна наукова платформа

Перша міграційна наукова платформа  – це онлайн-ресурс, на якому зібрано 315 наукових текстів (статей, авторефератів, монографій) по зовнішній українській трудовій міграції, за період з 1995 до 2015 року. Платформу створено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Офіційними партнерами є Лабораторія соціальних досліджень у Львові та Громадська ініціатива “Європа без бар’єрів”. Створення Платформи відбувалося при Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ “Львівська політехніка”, у співпраці з фахівцями кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка та Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України

Керівницею проекту є Світлана Одинець, м.н.с. Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України.

Основні учасники/ці проекту – Ірина Ключковська, к.пед.н., директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», Ігор Марков, к.і.н, керівник Відділу соціальної антропології, Вікторія Володько, к.соц.н., асистентка кафедри соціології, інженерка Центру моніторингу ЛНУ ім. І. Франка, Оксана П’ятковська, к.е.н., наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», Ганна Заремба, соціолог, лаборантка Відділу соціальної антропології ІН НАНУ.

Місією Платформи є розширення професійних комунікацій між дослідниками/цями міграційних процесів. Платформа передбачає активізацію професійного діалогу між науковцями, зокрема, і через взаємне рецензування – написання рецензій на тексти колег і отримання відгуків на власні дослідження.

У політичному вимірі Платформа може сприяти налагодженню комунікацій між міграціологами, урядовцями та журналістами, розширенню міграційних дискурсів, формуванню ефективної міграційної політики України. Проект сприятиме фаховому інформуванню профільних інституцій, відповідних Директоратів Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Міністерств внутрішніх справ та органів, що займаються питаннями міграції.

Центральною ціллю проекту є також активізація публічного інтересу до міграційної проблематики: в рамках проекту заплановані спеціальні тематичні розсилки для редакцій та експертів у справах міграції.

Редакційна політика Платформи заснована на принципах неупередженості, точності, достовірності, дотриманні авторського права.

Migration Platform is the first on-line resource designed to accumulate major works on migration from Ukraine in the course of past twenty years, with special attention to studies published in 2008-2014. It is intended for scholars, students, experts in migration issues as well as those interested in labor migration as a mass social phenomenon. Project is run by Svitlana Odynets, Viktoria Volodko, Iryna Kliuchkovska, Ihor Markov, Oksana Piatkovska, Anna Zaremba.

 

 

Залишити відповідь