Методологічні та методичні засади проекту аналітичної соціології

  • 12 Вересня, 2019

26 вересня 2019 року о 15:00 год. відбудеться перший у новому академічному році Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему “Методологічні та методичні засади проекту аналітичної соціології”.

Доповідач – Руслан Савчинський, кандидат соціологічних наук, незалежний дослідник та аналітик.
Сфера наукових інтересів: аналітична соціологія, соціологія цінностей, соціальна стратифікація, методологія та методи соціологічних досліджень, соціодинаміка та теорія змін.

У доповіді буде представлено огляд проекту аналітичної соціології, який з’явився на «мапі» соціологічного знання в середині 1990-х років. Буде розглянуто функціональне спрямування аналітичної соціології та тріаду її взаємодоповнюваних методологічних засад: структурного індивідуалізму, механістичного пояснення та схеми каузально-супервенційних зв’язків макро- та мікрорівнів. Доповідач окреслить відмінності механістичної стратегії пояснення від пояснення на основі загального закону та статистичного пояснення, визначить структурно-процесуальну природу соціального механізму, каузальні та супервенційні зв’язки соціальної системи та відповідні їм механізми, опише логіку соціодинаміки відповідно до цих положень. Будуть розглянуті методичні засади агентно-орієнтованих обчислювальних моделей як основного інструменту аналітичної соціології, етапи базового дослідницького циклу з їх використанням.

Автор доповіді зупиниться на основних критичних зауваженнях щодо проекту аналітичної соціології та з’ясує перспективи її подальшого розвитку.

Методологічний семінар відбудеться в круглій залі Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи 15, ІV поверх).

Оголошення у форматі PDF