Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів

  • 30 Жовтня, 2014

30 жовтня 2014 року відбувся Методологічний семінар, присвячений першій річниці Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему «Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів».

Доповідав Данило Судин – кандидат соціологічних наук, науковий співробітник Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, асистент кафедри історії та теорії соціології ЛНУ ім. І. Франка.

Доповідь присвячена розгляду можливості використання кількісних методів збору та аналізу інформації в дослідженнях повсякденності. Буде здійснено короткий виклад історії розвитку і використання в гуманітарних науках такого методу збору інформації як опитування/анкетування, який був властивий і антропологічним дослідженням в 1930-х–1940-х рр. Крім того, буде продемонстровано переваги статистичного аналізу даних опитувань при вивченні повсякденності порівняно з результатами, які можуть бути отримані з допомогою якісних методів досліджень.