Зміни в “етнічних стереотипах” як приклад “конструювання ідентичності”

  • 27 Жовтня, 2017

26 жовтня 2017 року о 16:00 год. відбувся черговий Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему: “Зміни в “етнічних стереотипах” як приклад “конструювання ідентичності”’.

Доповідачка – Тетяна Тхоржевська, к.і.н., доцентка кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського національного політехнічного університету.

У своєму виступі дослідниця в широкому контексті проаналізувала проблему ідентичност(і)ей. З’ясувала, якою вона є – “природною” чи “сконструйованою” категорією, а також визначила фактори і впливи, які формують її в обох випадках. Значну увагу доповідачка приділила способам конструювання ідентичностей та ролі міфів у цих процесах.

Т. Тхоржевська також представила емпіричну частину свого дослідження, яка ґрунтується на результатах дослідницького проекту “Типовий українець” в уявленнях одеських студентів: еволюція образу впродовж 2006 – 2016 рр.”, проведеного за фінансової підтримки Канадського інституту українських студій.