Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Червень 4th, 2012

Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури

Годованська О. Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – С.174–184.

Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури

Залишити відповідь