Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак

Мар’яна Байдак (1992) – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, наукова редакторка у проекті «Локальна історія», членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. У квітні 2018 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)». Співавторка збірника «Українські жінки в горнилі модернізації» (Харків: КСД, 2017). Сфера наукових зацікавлень: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія. e-mail: marjanabaidak@gmail.com Список публікацій Мар’яни Байдак