Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej

  • 9 Серпня, 2017

Baidak M. Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej. Krakowskie pismo kresowe. Rocznik 9 (2017), s. 73–89.