Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Оксана Кісь

Оксана Кісь

Оксана Кісь (1970) - історикиня і антропологиня, в/о завідувача відділу, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Докторську дисертацію за спеціальністю “етнологія” захистила на спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (2018). Живе і працює у Львові. Авторка монографій "Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ - початку ХХ ст." (Львів, 2008; 2012) та Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017) . Наукова редакторка збірника "Українські жінки в горнилі модернізації" (Харків: КСД, 2017) , співредакторка збірників "Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015) та "Гендерний підхід: історіч, культура, суспільство" (Львів, 2003) . З 2010 р. Оксана Кісь очолює Українську Асоціацію Дослідників Жіночої Історії. Співзасновниця та членка правління Української асоціації усної історії. Вона також є головною редакторкою сайту "Україна Модерна" і членкою редакційної колегії міжнародного наукового щорічника Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History. Її нинішнє дослідження зосереджене на вивченні повсякденного життя українських втікачів у таборах DP у повоєнній Європі. Наукові інтереси: жіноча історія, феміністська антропологія, історія повсякдення, усна історія та гендерні перетворення у пост-соціалістичних країнах. e-mail: kis@ucu.edu.ua Список публікацій Оксани Кісь

Cтатті автора:

Сторінки автора: