Аспірантура з етнології в Інституті народознавства НАН України

  • 17 Серпня, 2015

Запрошуємо випускників магістерських програм з суспільно-гуманітарних наук (історія, соціологія, культурологія, етнологія, філологія, психологія, філософія, та ін.) розглянути можливість здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю “07.00.05 – етнологія” в аспірантурі при відділі соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (у Львові).

Докладна інформація про формальні вимоги та необхідні документи є тут

Відділ соціальної антропології є новою (створеною восени 2013 року) динамічною структурою в межах Інституту народознавства, з цілком сучасним колективом переважно молодих науковців/ок, які працюють на рівні світових трендів і стандартів науки – від обрання дослідницьких тем до підходів, теорій та методів дослідження. Колектив дотримується міжнародних стандартів академічної культури. Зараз відділ є учасником низки масштабних міжнародних проектів, провадить щомісячний Методологічний семінар (який вже зажив доброї слави), має власну інтернет-сторінку та спеціалізовану бібліотечку, співробітники/ці постійно представляють свій доробок на міжнародних наукових форумах та у рецензованих наукових виданнях за межами України. Сайт відділу дасть вам краще уявлення про те, хто ми і чим займаємося. 

Зважаючи на наші здорові наукові амбіції та потребу у формуванні нових кадрів, ми активно шукаємо здібних, амбітних і працьовитих випускників/ць ВНЗ, які зацікавлені у науковій кар’єрі та хотіли б реалізувати себе у ділянці соціально-антропологічних студій. Тематичні пріоритети відділу визначаються такими напрямками: студії міграцій та соціальних мобільностей, історія повсякдення, жіночі/гендерні студії в історико-антропологічному ракурсі, соціолінгвістика, етнічні студії, студії прикордоння, історична пам’ять. Аспіранти відділу можуть розраховувати на фахове наукове керівництво їхніми дослідженнями, творчу доброзичливу атмосферу, консультування в процесі дослідження, використання бібліотечних ресурсів відділу, інформаційну підтримку (щодо можливостей наукового розвитку), а також на повномасштабну участь у дослідницьких проектах відділу.

Ми дуже уважно та ретельно ставимося до нашого молодого поповнення, маємо високі вимоги – то ж окрім виповнення усіх формальностей, кандидат/ка має пройти співбесіду з керівником відділу та колегами (особисто або скайпом).

Крайній термін подання документів до аспірантури – 9 вересня 2015 року.

Усі вимоги – на офіційному сайті Інституту народознавства НАН України