Літературна антропологія: метод і словник

  • 28 Травня, 2015

Шановні Колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі Методологічного семінару Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України на тему: Літературна антропологія: метод і словник.

Доповідає Олена Галета – літературознавка, культурологиня, доцентка і докторантка кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, наукова співробітниця (2000-2012) і директорка (2004-2010) Центру гуманітарних досліджень. Гостьова лекторка Московського державного університету ім. М. Ломоносова, Загребського університету і Гумбольдтського університету в Берліні, науковий стипендіат у Варшавському, Торонтському, Гарвардському, Колумбійському, Віденському й Гумбольдтському університетах, в Інституті Кеннана Міжнародного центру для науковців ім. Вудро Вільсона у Вашингтоні. Упорядниця наукових і науково-художніх видань “Дискурс формалізму: український контекст”, “Сапфо”, “Іронія”, “Історії літератури”, “Чаргород” (у співавторстві), “Валер’ян Підмогильний”, “Досвід кохання і критика чистого розуму”, авторка монографії “Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури к. ХІХ – п. ХХІ ст”, близько сотні наукових статей про модерну українську й інші європейські літератури, теорію літератури й літературну антропологію, перекладів з польської та англійської.

Від середини 80-х років ХХ ст. соціо-гуманітарні науки переживають чергову епоху дисциплінарного перекрою – зокрема, такому переглядові піддано попередню межу між теорією літератури й культурною антропологією, що згодом привело до формування нової методології чи дисципліни, названої літературною антропологією. Прийнявши погляд (по)структуралізму на світ як текст і знання про нього як наратив, літературна антропологія поставила у центр своїх літературознавчих досліджень людину і культурне оточення, яке на неї впливає і яке вона формує своєю власною діяльністю. У такій перспективі література бачиться як сфера знакотворення, або ж культурної репрезентації, пов’язана зі становленням людини як істоти культурної: антропологічне знання починається від нас – тих, хто відкриває для себе різноманітні літературні твори, культурні практики й історичні досвіди, у такий спосіб пізнаючи себе (антропос); кожен з досліджуваних прикладів є іншим та унікальним, і разом з тим усі вони створюють єдиний культурний та інтелектуальний ландшафт як простір (топос) для мислення, обговорення, само-вираження та само-розуміння; нарешті, література у цьому контексті постає як спосіб поширення індивідуального досвіду і знання у рамках зацікавленої спільноти читачів, критиків та дискутантів, перетворюється на особливу діяльність зі створення нових образів та символів (тропосів) для само-впізнавання та само-ідентифікації.

Cемінар відбудеться 5 червня 2015 року, початок о 14:00, у конференц-залі Інституту народознавства НАН України (проспект Свободи, 15, ІІ поверх).

Будемо також вдячні за Ваші пропозиції щодо тематики наступних семінарів. З оголошенням про прийом заявок на участь у методологічному семінарі у 2015/2016 році можна ознайомитися на сайті відділу.

Довідатися більше про попередні методологічні семінари можна тут.

Оголошення можна завантажити за цим посиланням.

З повагою,

Ігор Марков
к.і.н., завідувач Відділу соціальної антропології
Інституту народознавства НАН України