Оголошення про прийом заявок на участь у методологічному семінарі у 2015/2016 році

  • 14 Квітня, 2015

Інститут народознавства НАН України
Відділ соціальної антропології

ОГОЛОШЕННЯ

 

Запрошуємо дослідниць та дослідників подавати заявки на представлення свого доробку протягом 2015/2016 академічного року на щомісячному Методологічному семінарі Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України.

Методологічний семінар Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України започатковано для представлення, обговорення та апробації теоретичних концепцій та методологічних підходів, презентованих ученими різних галузей знань, зокрема, антропологічно-орієнтованих суспільних і гуманітарних наук. Його завдання полягає у формуванні спільних майданчиків та інструментарію міждисциплінарних досліджень людини та середовища її буття. Серед завдань семінару – оновлення та узгодження епістем та катеґоріальних апаратів “суміжних” та “віддалених” ділянок гуманітаристики і соціальних знань.

Методологічний семінар постав, щоб докластися до творення в Україні академічної спільноти “на перетині” шкіл, напрямів і дисциплін.

Концепція Методологічного семінару включає три складові:

  1. Відповіді інтелектуальної спільноти на виклики (природні, культурні, соціальні), що змінюють середовище буття людини.
  2. Постановка наукових проблем, що потребують інтеграції зусиль дослідників та дослідниць різних сфер і галузей знань і в подальшому переростають у формування дослідницьких проектів, реалізація яких потребує не тільки об’єднання зусиль учених “на перетині” дисциплін (гуманітарних, суспільних, точних, природничих), а й ставить їх перед потребою понаддисциплінарних методологій, що допомагають формувати відповіді гуманного розуму на виклики розвитку.
  3. Презентація методів розв’язання дослідницьких проблем у сферах соціальних та гуманітарних наук.

Методологічний семінар проходить у формі презентації запрошеними ученими своєї теми (регламент доповіді – до 1 години), серії запитань-відповідей, загальної дискусії з аудиторією Семінару (1–1,5 години). Відео та аудіо записи Семінару буде розміщено на сайті Відділу соціальної антропології.

Засідання Методологічного семінару відбувається в останній четвер щомісяця о 16.00 в актовій залі Інституту народознавства НАН України (м. Львів, просп. Свободи, 15).

Заявку для презентації надсилайте за адресою social.anthropology.nanu@gmail.com.

Пропозиція-заявка доповіді має містити:

  • тему доповіді
  • виклад основних тез доповіді (із зазначенням теоретичної рамки дослідження, джерельної бази, методів аналізу, основних положень та висновків) обсягом 700-1000 слів
  • перелік основних/репрезентативних публікацій дослідника/ці (до 10 позицій)
  • один зразок наукового тексту (опублікована стаття чи розділ, не обов’язково за темою пропонованого виступу)
  • відомості про доповідача/ку: повне ім’я, сфера наукових зацікавлень, науковий ступінь/вчене звання, місце праці, посада, інші важливі відомості (членство в наукових спілках, редакціях наукових видань, наукові стажування за межами України тощо).

Організаційна колегія семінару залишає за собою право відбору заявок та запрошення до участі в семінарі на конкурсних засадах.

Питання щодо компенсації витрат, пов’язаних з презентацією доповіді семінарі (проїзд, поживання, харчування) буде розглянуто індивідуально.

Термін подання заявок на академічний рік 2015/2016 – 31 липня 2015 р. Результати відбору будуть повідомлені 1 вересня 2015 р. Конкретні дати семінарів будуть узгоджуватися з авторами та авторками відібраних заявок.

Будемо вдячні за поширення цього оголошення.