Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації

  • 7 Жовтня, 2019

Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія / Петро Чорній. – Львів: Інститут народознавства, 2018. – 316 с. 

У монографії досліджено соціокультурні трансформації, міжетнічні відносини та етнокультурні процеси в Галичини у міжвоєнний період. Встановлено чисельність та особливості розселення етнічних груп; охарактеризовано їхнє соціально-економічне становище та його вплив на соціокультурні трансформації в Галичині. Здійснено аналіз феномену “етнічності” та явища “закритості” етнічних спільнот, з’ясовано їхнє культурологічне значення; вивчено культурно-освітнє життя та громадський простір етнічних груп; досліджено особливості відображення у колективній та індивідуальній свідомості образу однієї етнічної групи і кожного її члена у свідомості етнофорів іншої етнічної групи, визначено чинники його формування; на прикладі міжетнічних шлюбів з’ясовано характер ставлення і сприйняття однієї етнічної спільноти іншою.