Оксана Годованська – Новітня українська діаспора. Трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії.

  • 21 Червня, 2011

Монографія — комплексне соціально-етнологічне дослідження новітньої української діаспори, яка сформувалася на основі трудових мігрантів четвертої хвилі (кін. ХХ ст. ― поч. ХХІ ст.). Праця ознайомлює з основними шляхами формування сучасної діаспорної спільноти у нових країнах міграційного припливу з України, а також розкриває якісно нові риси діаспори. У фокусі дослідження — релігійні громади як етнооб’єднавчі осередки; громадські організації, спілки, асоціації трудових мігрантів та їх культурно-освітня, видавнича та інформаційна діяльність. Розкрито основні культурні ознаки української спільноти та визначено функції сучасної діаспори. Показано взаємопізнання і співпрацю між “старою” та “новою” діаспорою та зміцнення світового українства. Праця написана на основі різноманітних джерел (історико-етнографічних матеріалах, статистично-демографічних відомостях, інтернет ресурсах тощо).

О.Годованська – Новітня українська діаспора