Римська система права як основа сучасних правових систем і державного управління

  • 12 Червня, 2018

Римська система права як основа сучасних правових систем і державного управління // Історія державного управління [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. чл.кор. НАН України, проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського, доц. О. Ю. Мороза. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 44-54.