Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури

  • 4 Червня, 2012

Годованська О. Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – С.174–184.

Досвід трудової міграції українських жінок як видозміна їх національної культури