Етнічна група: дефініція поняття

  • 19 Квітня, 2010

Петро Чорній. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2010. – Випуск 11. – C. 36–43.

Етнічна група: дефініція поняття