Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси (автореферат дисертації)

  • 4 Травня, 2011

Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси. Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук. зі спеціальності “етнологія” / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України. Львів, 2011. – 20 с.

Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси