Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів

  • 2 Грудня, 2015

Судин Д. Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів / Данило Судин // Народознавчі зошити. – 2015. – №6. – С.1425-1434.

Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів