Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками

  • 2 Жовтня, 2013

Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 19. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 209–213;

Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками