У пошуках приналежності. Переосмислення іншого в історичній пам’яті українських ВПО

  • 15 Жовтня, 2020

Середа Вікторія (2020). У пошуках приналежності. Переосмислення іншого в історичній пам’яті українських ВПО, The Ideology and Politics Journal. 2(16), 2020, 83-106.

Статтю присвячено аналізу механізмів мобілізації пам’яті та історичного минулого ВПО з Криму та Донбасу у процесі реартикуляції приналежності на нових місцях поселення. Зокрема, простежено до яких вимірів темпоральної приналежності вони при цьому апелюють і чи вибудовувана ними приналежність має характер приналежності за вибором, чи радше формується як приналежність через виключення та Іншування. Дослідження базується на поєднанні мультиметодного аналізу кількісних (результатів соціологічного опитування «Регіон, нація та більше: міждисциплінарне та транскультурне переосмислення України» та якісних даних (понад двісті глибинних інтерв’ю).