Трансформація українського сільського простору під впливом “присутності” кордону з ЄС

  • 4 Червня, 2015

Годованська О. Трансформація українського сільського простору під впливом “присутності” кордону з ЄС // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : збірка наукових праць / Колектив авторів. – Одеса : “Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова”, 2014. – С. 62–70.

Трансформація українського сільського простору під впливом “присутності” кордону з ЄС