Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії

  • 7 Травня, 2013

У статті розглянуто основні особливості ціннісних орієнтацій українських трудових мігрантів у країні-реципієнті Ірландії. Авторка зробила спробу означення специфіки та відмінностей між вертикальною та горизонтальною трудовою міграцією. Визначено основні три цикли ціннісних орієнтацій українських трудових мігрантів, що перебувають у динамічному русі.

Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії / Заремба Г. Р. // Соціальні виміри суспільства 5 (16). – Київ, Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 371-379.

Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії