Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa

  • 15 Березня, 2016

Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / [red. nauk. B. Halczak, R. Drozd, S. Durda, O. Kozakevych, O. Kuzmenko, P.J. Best, M. Šmigeľ].  Tom VI. Słupsk, 2016. 655 s