Інститут народознавства НАН України

Відділ Соціальної Антропології

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко

Оксана Кузьменко (1969) – філолог-фольклорист, кандидат філологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «фольклористика» захистила на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. І. Франка у 2000 р. Живе і працює у Львові. Авторка академічного ілюстрованого збірника «Стрілецькі пісні» (Львів, 2005) та монографії «Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність» (Львів, 2009), співредакторка багатотомного збірника «Lemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa» (T. V. Zielona Góra, 2015; T. VI. Słupsk, 2016). Стипендіят Каси ім. Ю. Мяновського ПАН (2008). Упродовж 2014–2017 рр. навчалася в докторантурі, завершує монографію «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження». З 2005 р. є членкою Фольклористичної комісії Наукового товариства ім. Шевченка, з 1998 р. виконує обов’язки секретаря цієї комісії. Її нинішні наукові зацікавлення знаходяться у полі семантико-структурного дослідження фольклорних творів, які відображають історичні віхи ХХ ст. Наукові інтереси: історична поетика фольклору, динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу вербальних текстів фольклору, інтегральне міждисциплінарне вивчення фольклору. e-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com. List of publications by Oksana Kuzmenko. Список публікацій Оксани Кузьменко